NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

17. neděle v mezidobí

By Publikováno 25. 7. 2021 Mons. Antonín Basler

„Proto se zase odebral na horu, úplně sám.“ (Mk 6,15)

Tou horou může být pro nás mše sv., kostel s Eucharistií, ale i naše vlastní srdce, kde v hloubi, a přece na výšinách, přebývá náš živý Bůh. Na tuto horu se podle Pánova příkladu máme vydávat i my, rozvíjet tak osobní vztah s ním, aby se na tomto základě mohl rozvíjet i vztah k našim bližním.