NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Do kostela mě přivedl zájem mých dětí

By Publikováno 14. 7. 2021 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

S křesťanstvím jsem se seznámila díky přípravě na svátosti, kterou absolvovaly moje děti, říká pro rubriku Zkušenosti s Bohem Marta.

Do kostela mě přivedl zájem mých dětí. Díky jejich několikaleté přípravě na první svaté přijímání jsem se mohla seznámit s křesťanstvím, s vírou v Boha. Po roční přípravě jsem prožila vlastní svaté přijímání. V současnosti chodíme pravidelně do kostela celá rodina, snažíme se být prospěšní ve farnosti, například při úklidu kostela, při Tříkrálové sbírce, pří přípravách polní mše. Jako biřmovaná se budu snažit o život ve víře, pomáhat potřebným a přivést k biřmování i mladší dceru.

Marta