NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vychází nové číslo časopisu „Dialog Evropa XXI“

By Publikováno 9. 7. 2021 Aktuality

Přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo časopisu Cyrilometodějské křesťanské akademie (CMKA), Dialog Evropa XXI, 1–4/2020, které shrnuje plánovaná témata činnost akademie i významná jubilea roku 2020.

Jako první téma obsahuje 30 let existence akademie a nabízí rozhovory s jejím prezidentem i dalšími představiteli a také článek prezidenta CMKA na téma „Kontinuita MSKA v perspektivě nové CMKA“.

Dále se časopis věnuje 30 letům svobodného působení církve v české společnosti. Obsahuje proto referáty a příspěvky ke konferenci v rámci Akademických dnů CMKA, která se z důvodu pandemie neuskutečnila v plánované prezenční formě. Referáty a příspěvky poskytují přehled o nápravě právních poměrů církve a státu a obnově vztahů se Svatým stolcem a svědectví olomouckého arcibiskupa o službě pastýře ve svobodné společnosti. Další referáty poskytují náhled o působení a roli církve v české společnosti a spolupráci církve a státu v oblastech společného zájmu, zejména v armádě, ve školství, ve zdravotnictví, v charitní službě, ve vězeňství, a působení křesťanských médií.

Časopis se zabývá i tématem kurzu teologie v praktickém životě a představuje projekt CMKA směřující ke vzdělávaní laiků v teologických oborech nebo příspěvky k uvedení do oboru věrouky a bioetiky.

V rámci připomínky jubileí církevních osobností předkládá čtenářům příspěvky ke 400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandra a ke 100. výročí narození sv. Jana Pavla II.

Připomíná se také téma fenoménu mariánských sloupů, a sice příspěvkem z dřívějšího sympozia k této oblasti i příspěvky k aktuální obnově mariánského sloupu v Praze.

V rubrice „Anotace publikací“ jsou představeny nové knihy: od arcibiskupa Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke.

Časopis ve formátu PDF si lze stáhnout na tomto místě, tištěnou podobu lze objednat na adrese sekretariátu CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc, e-mail mska@mska-akademie.cz. Další informace nabízí web www.cmka-akademie.cz.