NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Světové setkání rodin se uskuteční po celém světě

By Publikováno 8. 7. 2021 Aktuality, Rodiny

Papežská rada pro laiky rodinu a život představila inovace v organizaci Světového setkání rodin, které je plánováno na červen příštího roku v Římě (22.–26. června 2022). Přestože jeho centrem zůstane pořadatelské město, jak bývalo zvykem, současně budou probíhat decentralizovaná setkání na dalších místech.

„Všichni se budou moci zúčastnit, také ti, kdo nemohou přijet do Říma,“ zdůraznil papež František ve zvláštním videoposelství, zveřejněném v pátek 2. července, kterým zve k aktivnímu zapojení do akcí v rámci 10. Světového dne rodin:

„Vyzývám diecézní společenství, aby podle možností plánovala iniciativy vycházející z tématu setkání a využívala symboly, které připravuje římská diecéze. Buďte dynamičtí, aktivní a kreativní; spolupracujte s rodinami na přípravě inspirované programem v Římě. Je to vzácná příležitost, jak se s entuziasmem věnovat pastoraci rodin; manželé, rodiny a pastýři mohou pracovat bok po boku. Seberte tedy odvahu, drazí pastýři a drahé rodiny, pomáhejte si navzájem při organizaci setkání v diecézích a farnostech na všech světadílech. Přeji vám šťastnou cestu směřující k příštímu Světovému setkání rodin!“

„Je to příležitost zapojit do akce daleko více rodin, které chtějí pocítit přináležitost ke společenství církve,“ vysvětluje Gabriella Gambino, podsekretářka vatikánského Úřadu pro Laiky, rodinu a život.

„Desáté světové setkání rodin se uskuteční v mimořádném čase velké naděje, znovuzrození po těžké zkoušce pandemie. Proto bude mít mimořádnou podobu, kterou vnímáme jako příležitost nabídnutou Prozřetelností. Do celosvětové akce se může zapojit velký počet rodin, a proto – jak vysvětlil Svatý otec – se uvažuje o širokém a víceúrovňovém vzorci s akcemi v jednotlivých diecézích, aby každá místní církev mohla být centrem setkání pro rodiny a společenství. Díky tomu je také možné přiblížit se přání papeže Františka, aby účast byla umožněna všem, včetně těch, kdo například nyní kvůli pandemii nebudou mít prostředky na cestu do Říma. Na druhou stranu, třeba říci, že předchozích setkání, pastoračních kongresů se neúčastnilo víc než 35 tisíc lidí, což je velmi málo v porovnání s rodinami, které zůstaly doma a setkání pro ně bylo čímsi velmi vzdáleným. Prozřetelnost nám tedy nabízí příležitost, abychom v této situaci rozpoznali možnost pro všechny, kdo chtějí pocítit, že jsou součástí církevního společenství, a aktivně se účastnit této akce.“

Papež František připomíná, že římská diecéze vypracuje podklady pro tuto akci a vybízí, aby z nich jednotlivé místní církve čerpaly. Dostanou tedy jednotlivé diecéze k dispozici materiály, kterých mohou využít při přípravě akce?

„Ano, určitě nabídneme podklady a linie pro organizaci na místní úrovni, podobně jako je tomu například nyní ke mši svaté u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starších lidí. Na konci léta budou určitě k dispozici katecheze, které římská diecéze připravuje, a jistě budou užitečným nástrojem pro přípravu rodin na setkání, jehož téma navrhl papež František a které zní Rodinná láska, povolání a cesta ke svatosti, a budou napomáhat ke společné práci na tom, aby se magisterium o rodině uvádělo do pastorační praxe na místní úrovni,“ říká Gabriella Gambino, podsekretářka Úřadu pro laiky, rodinu a život.

Zdroj: www.vaticannews.va