NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Velehradě se konalo 127. plenární zasedání České biskupské konference

By Publikováno 8. 7. 2021 Aktuality

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali 6. a 7. července 2021 na 127. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnil i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo a představitelé konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.

Situaci kaplanů v Armádě ČR na plénu ČBK představil plukovník P. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR, který seznámil biskupy s koncepcí zapojení trvalých jáhnů do služby vojenských kaplanů v rámci duchovní služby Armády ČR, a to z důvodu dlouhodobého nedostatku kandidátů na službu vojenského kaplana z řad katolických duchovních. Aktuálně je v Armádě ČR 34 vojenských kaplanů. Z tohoto počtu je 11 katolických duchovních – 6 římskokatolických kněží, 4 trvalí jáhni a 1 řeckokatolický kněz. Biskupy přijel pozdravit i velvyslanec ČR při Svatém stolci Mgr. Václav Kolaja, který hovořil o aktivitách českého velvyslanectví ve Vatikánu a současné situaci vztahů mezi Českou republikou a Svatým stolcem.

Biskupové hovořili o logistických přípravách na návštěvu „Ad limina“, která by se podle informací Svatého stolce měla uskutečnit od 8. – 13. listopadu 2021. Audience biskupů u papeže Františka je předběžně plánována na 11. listopadu. Návštěvu Ad limina apostolorum („K prahům apoštolů“) by každých pět let ve Vatikánu měli vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých diecézí. Návštěva zahrnuje setkání s papežem, návštěvu hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, čtyř papežských bazilik a jednotlivých vatikánských úřadů. Na programu zasedání byla také příprava na nadcházející biskupskou synodu Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání, jejíž zahájení bude Svatý otec slavit ve Vatikánu ve dnech 9. – 10. října 2021 a následující neděli 17. října 2021 proběhne zahájení synody v diecézích.

Biskupové se v rámci plenárního zasedání věnovali několik hodin tématu sexuálního zneužívání v církvi. Schválili novelu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR tak, že do ní byly zapracovány nové právní předpisy vydané Apoštolským stolcem.

V rámci plenárního zasedání členové ČBK debatovali o společných ekonomických záležitostech týkajících se majetkového narovnání a hospodaření organizací, které spadají pod gesci ČBK. Dále prezentovali podněty z komisí a rad, schválili jednací a organizační řád ČBK, návrh překladu nových invokací pro litanie ke cti sv. Josefa a národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2022. Seznámili se také s hlavními body dokumentu Biskup a jednota křesťanů. Ekumenické vademecum. Hovořili o programu a účasti na eucharistickém kongresu v Budapešti, papežské návštěvě na Slovensku a Národní svatoludmilské pouti, kterou 18. září vyvrcholí Rok sv. Ludmily. Hlavním celebrantem mše svaté na Tetíně bude vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn OP.

Biskupové vydali také Prohlášení k manželství stejnopohlavních párů a k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Zdroj: www.cirkev.cz