NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Krizová intervence je vždy plná emocí“

By Publikováno 7. 7. 2021 Aktuality, Nemocní

Věta v titulku zazněla z úst lektorky, supervizorky a odborné garantky služby Linky důvěry Bohuslavy Horské na Letní škole krizové intervence. Tento kurz proběhl ve dnech 1. a 2. července 2021 v prostorách Arcibiskupského paláce. Zájem o kurz byl velký, převýšil možnou nabídku.

Účastníci se učili, jak pracovat se svými i klientovými emocemi, jak vytvořit empatický prostor pro klienty.

Zvláštní pozornost byla věnována práci s mlčícím klientem nebo klientem se suicidálními úmysly. Byla představena specifika práce s klientem prostřednictvím hlasových služeb.

Výklad lektorky byl proložen prací ve dvojicích a ve skupinkách. Účastníci i sama supervizorka obohatili kurz o příklady ze svých zkušeností, popřípadě ze svého života, živě diskutovali nad vybranými tématy.

Velmi obohacujícím byl aktuální exkurz do způsobu poskytování krizové intervence na jižní Moravě zasažené přírodní katastrofou, kde obyvatelům tohoto kraje pomáhala Bohunka coby krizová interventka.

Poděkování patří Bohuslavě Horské za její ochotu mezi nás zavítat, děkanům – vikářům a nemocnicím za finanční podporu při realizaci kurzu.

Věra Řešetková