NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ministranti při arcidiecézním setkání oslaví Rok sv. Josefa

By Publikováno 28. 6. 2021 20 srpna, 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Ministranti
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Ministranti
Cholina Mapa

Všichni ministranti olomoucké arcidiecéze jsou zváni na setkání, které pro ně v rámci oslavy Roku sv. Josefa v sobotu 4. září 2021 pořádá v Cholině spolek Ministranti ADO.

Program začíná příjezdem účastníků a registrací (9.00), následuje pontifikální mše svatá (10.00) a po jejím skončení bohatý program v rozlehlém areálu místní fary i okolí (oběd zajištěn). Pro ministranty starší 14 let je připraven alternativní program. Zakončení přibližně v 15.30.

S sebou: ministrantské oblečení, svačinu a pití, kartičku zdravotní pojišťovny a účastnický příspěvek 50 Kč. Přihlašování je možné do 31. srpna. Přihlášku ovšem nevyplňujte jednotlivě, ale společně za celou farnost (může tak udělat duchovní správce, anebo jím pověřený vedoucí ministrantů nebo plnoletá osoba, která bude ministranty na setkání doprovázet: je třeba uvést na něj kontakt). Rozlišujte prosím počty mladších a starších ministrantů kvůli částečně odlišnému programu.

Modlitba za setkání

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty sis nás vyvolil k ministrantské službě,
abychom byli tvými služebníky u oltáře,
horlivými a poctivými v konání posvátné služby;
dej, pokorně prosíme, abychom k tobě pevněji přilnuli
a ochotněji ti sloužili;
i nadále nás provázej svým požehnáním
na přímluvu našich patronů
svatého Tarsicia a svatého Václava,
ať se dobře připravíme a prožijeme Ministrantské setkání
a po návratu do svých domovů
ať slovy i skutky vydáváme svědectví o tom,
co jsi nám prokázal.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Zdroj: ministranti.info