NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vychází výroční zpráva arcidiecéze za rok 2020

By Publikováno 24. 6. 2021 21 prosince, 2021 Aktuality, Tisková zpráva

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí výroční zpráva za rok 2020, která byla v těchto dnech zveřejněna. Její plná, devadesátistránková verze je v elektronické podobě k dispozici na diecézním webu, zatímco shrnutí základních informací putuje jako šestistránkový leták v nákladu 4 tisíce kusů také do kostelů, církevních škol a charit na území arcidiecéze.

Obsáhlejší verze nabízí základní údaje o arcidiecézi. Zmiňuje mimo jiné, že v roce 2020 k ní přináleželo 224 kněží a působilo zde 30 řeholních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb se v době, kdy to bylo možné, pravidelně účastnilo přes 78 tisíc věřících, bylo uděleno 3,3 tisíce křtů, kolem 550 osob přijalo svátost biřmování, přes 2 tisíce poprvé přistoupily ke svatému přijímání a před zástupcem církve bylo uzavřeno téměř tisíc sňatků.

Samostatné oddíly se věnují jednak tomu, jak církev i navzdory koronavirovým omezením zvládla dostát svému hlavnímu poslání a být lidem nablízku, ale také oslavit loňské trojí výročí spojené se sv. Janem Sarkandrem. V oddílu věnovaném pastoraci pak zpráva upozorňuje třeba na výzvu k výsadbě stromů, kterou farnostem zkraje roku adresoval arcibiskup Jan Graubner. V reakci na jeho pobídku i na výzvy papeže Františka se do konce roku 2020 vysadilo v arcidiecézi téměř 1 500 stromů a také stovky keřů.

Kronika minulého roku zachycuje další významné události: Noc kostelů, výstavu liturgických rouch, konferenci o evangelizaci, odhalení pamětní desky „Akce K“ na Velehradě nebo navázání spolupráce se Zlínským krajem a městem Kroměříží při správě arcibiskupských památek zapsaných na seznam UNESCO, zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži.

Samostatné kapitoly postihují novinky v oblasti Charity, kultury a památkové péče a v oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství a jemu podřízené farnosti společně hospodařily s příjmy ve výši 908 mil. Kč a výdaje dosáhly 890 mil. Kč. Plnou i stručnější verzi výroční zprávy si lze ve formátu pdf stáhnout níže.

Výroční zpráva 2020: plná verze
Výroční zpráva 2020: leták