NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Narození sv. Jana Křtitele

By Publikováno 24. 6. 2021 Mons. Antonín Basler

„Neboj se, Zachariáši, tvá modlitba je vyslyšena.“ (Lk 1,13)

Kněz Zachariáš a jeho manželka se jistě po mnoho let vytrvale modlívali, aby jim Bůh daroval dítě. Ale ve stáří se už s tímto svým křížem smířili. A přece Bůh jejich modlitbu slyšel a vyslyšel – v čase a způsobem, jaký by je ani v tom nejkrásnějším snu nenapadl. Ve stáří dali světu syna, o němž sám Ježíš řekl, že „mezi těmi, kdo se narodili z ženy, není nikdo větší nad Jana Křtitele“. Nechejme tedy i my vyslyšení svých modliteb na Pánu, který ví nejlépe, kdy a co je pro nás dobré.