NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Velehradě budou popatnácté ručně přepisovat Bibli

By Publikováno 23. 6. 2021 Aktuality

Ve dnech 4.–5. července 2021 se v rámci Dnů lidí dobré vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a celý Nový zákon. V loňském roce se na Velehradě výjimečně nepřepisovalo.

„V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7401 zájemců. V roce 2019 to bylo 298 dospělých a 88 dětí, kteří společně přepsali II. knihu Samuelovu,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

V předchozích letech byl opsán Nový zákon podle překladu Václava Bognera. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy.

V letošním roce budou moci opisovat najednou čtyři lidé, pro děti jsou pak připravená témata textů k výtvarnému zpracování. Přepisovat se budou knihy Soudců a Jozue. Nahlédnout bude možné i do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list.

Ručního přepisování Bible se může zúčastnit kdokoli, a to v neděli 4. července od 13.00 do 21.00 a v pondělí 5. července od 8.00 do 14.00 v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, v Muzeu Bible. „V muzeu se nachází expozice Bible pro malé i velké, kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout,“ dodala Číhalová. Multifunkční dům byl zrekonstruován z bývalé sýpky a konírny teprve před několika lety a sám o sobě stojí za návštěvu.

Expozice Bible pro malé i velké

Tato výstava představuje zejména historický vývoj Bible. K vidění je také jedinečná sbírka Biblí nebo pravá kopie Turínského plátna. Pro děti je výstava doplněna speciálním programem. Expozice se nachází ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.

Zdroj: www.velehrad.eu