NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

12. neděle v mezidobí

By Publikováno 20. 6. 2021 Mons. Antonín Basler

„Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ (Mk 4,38)

V té situaci v bouři na jezeře náš Pán odpověděl na tuto zcela pochopitelnou, zoufalou otázku svých učedníků naprosto jednoznačně, a jediným slovem vichřici a moře utišil. Ne, nikdy mu není, nebylo a nebude jedno, že nám hrozí záhuba, a to nejen fyzická, ale především ona věčná. Proto šel na kříž, proto i jménem nás všech volal: „Bože můj, proč jsi mne opustil?“ A Otec proměnil jeho utrpení a smrt v to nejslavnější vítězství – vzkříšení, jež je platné skrze Syna i pro všechny, kdo jej následují. Proto nám dává do všech životních situací „svůj“ pokoj.