NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Je důležité umět pomáhat, ale také dokázat si o pomoc říct…“

By Publikováno 14. 6. 2021 Aktuality, Nemocní

Slova v titulku zazněla z úst nemocniční kaplanky Hany Polednové ve čtvrtek 10. června 2021 u příležitosti vernisáže výstavy „Být nablízku“ věnované službě nemocničních kaplanů. Uskutečnila se ve Vědecké knihovně v Olomouci, kde výstavu vedle samotné knihovny spolupořádá i Arcibiskupství olomoucké.

Vernisáž zahájila ředitelka Vědecké knihovny Iveta Tichá, která vyzvedla, že se jedná o první výstavu v letošním roce. Poukázala na to, že fotografie zaznamenávají silné životní příběhy. Krásné osobní svědectví zaznělo z úst Milady Pískové, která byla iniciátorkou výstavy v těchto prostorách. Nad tím, že nemoc nemusí být vnímána jen negativně jako přítěž, se zamýšlel biskup Josef Nuzík.

Na realizaci výstavy se dále podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a Obchodní akademie Přerov, jejichž studentky a studenti připravili kolekci letáků s názvem DAR a ujali se moderování vernisáže. Obchodní akademii zastupovala Jaroslava Václavková, která mluvila o spolupráci s Institutem Jsme blízko Vám, jež byla navázána již před několika lety, kdy se studenti třetích ročníků v rámci fiktivní firmy zabývají nejen vedením podnikatelské činnosti, ale také sociálními a charitativními projekty.

Koordinátorka nemocničních kaplanů v arcidiecézi Marta Hošťálková promluvila o fotografiích výstavy: „Snímky promlouvají nejen o utrpení pacientů, ale také o blízkosti a pomoci nemocničních kaplanů, o útěše, kterou přinášejí nemocným. Kéž se jejich poselství dotkne srdcích návštěvníků výstavy.“

Na výstavě je možné zhlédnout fotografie, jejichž autorem je Filip Fojtík. Ten od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.

Básně Jana Twardovského v podání Martiny Pavlíkové a hudební improvizace Mariána Pavlíka naplnily prostor nejen Galerie Biblio, kde se vernisáž výstavy konala, ale zasáhly každého ze zúčastněných.

Velké poděkování patří organizátorům výstavy a všem, kteří přispěli jakoukoliv pomocí k jejímu uskutečnění. Zvlášť děkujeme Vědecké knihovně, která propůjčila své prostory, a výstavu doplnila o knihy s tématikou duchovní péče ze svých vlastních fondů. Děkujeme rovněž všem účastníkům vernisáže.

Výstavu „Být nablízku“ je možné zhlédnout v Galerii Biblio do 31. srpna 2021.

Věra Řešetková, Institut Jsme blízko Vám