NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nejsvětějšího srdce Ježíšova

By Publikováno 11. 6. 2021 Mons. Antonín Basler

„… jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda“ (Jan 19,34).

Slovo symbol doslova znamená „vrhat do středu“. Jde v podstatě o prosté, jednoduché, zkoncentrované vyjádření něčeho daleko většího. I náš Pán přistupuje na tuto „symbolickou“ mluvu, když ukázal sv. Markétě Marii Alacoque své srdce, hořící nekonečnou láskou, avšak ovinuté a zraňované trním lidského nezájmu, nevděku i nenávisti. Kéž se stáváme stále více adekvátní odpovědí na jeho lásku za sebe a snad i za mnoho jiných, zatím vzdálených.