NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ježíš plus nic je větší než všechno mínus Ježíš

By Publikováno 9. 6. 2021 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Povzbuzují mě velké akce, jako jsou festivaly a setkání mládeže, a přeji si, aby tady povstávala spousta mladých lidí, kteří se se budou angažovat pro druhé, svěřuje se Anna v dalším příběhu z rubriky Zkušenosti s Bohem.

Pocházím z křesťanského prostředí. Byla jsem vychovaná v katolické víře již odmala, ovšem cestu k osobnímu vztahu s Bohem jsem si musela najít sama a věřím, že tento vztah budu nadále prohlubovat do konce života.

Jsem ráda, že se můžu posunout dál a učit se budovat živý vztah s Bohem. Hodně mě posouvají a naplňují větší akce, například festivaly United a Campfest, Godzone Tour nebo různé konference a setkání mládeže, kde vidím spoustu mladých lidí, jak společně chválí Boha. To je pro mě obrovské povzbuzení a toužím po tom, aby se tady v České republice takové akce konaly, aby povstávali lidé, kterým Bůh klade na srdce nové věci v podobě různých evangelizačních projektů, vytváření nových společenství, zapojování se do politiky a podobně. Velmi mi záleží na České republice a na životě mladých lidí zde.

Životem mě mimo jiné provází myšlenka od Jula Slováka, leadera chválové kapely ESPÉ, kterou jsem si odnesla z festivalu Campfest. Líbí se mi nejen její význam, ale také to, že je matematická: Ježíš + nic > všechno – Ježíš („Ježíš plus nic je větší než všechno mínus Ježíš“).

Často myslím i na verš z Bible „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat“ ze 37. žalmu. Vždycky si na ni vzpomenu v čase zkoušek, rozhodnutí nebo když nemám moc dobré období. Vím, že když to svěřím Pánu, tak on se postará.

A pak mám ještě jeden verš, který mě provází. Často se setkávám s tím, že hlavně děvčata nemají rády samy sebe, myslí si, že jsou k ničemu, chtějí na sobě všechno měnit – občas se to stává i mně. A proto od té doby, co jsem narazila na tento verš ze 43. kapitoly Izaiáše, si ho často připomínám: „Protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval…“

Anna