NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ovečky putovaly přírodou se svými rodinami

By Publikováno 8. 6. 2021 Aktuality, Školy

V době, kdy se nebylo možné společně setkávat a také Církevní mateřská škola Ovečka byla velmi bolestně zasažena pandemií, jsme si uvědomovali, jak nám chybí společenství našich dětí a rodičů. Uvědomujeme si hluboký potenciál rodin, velmi významné postavení otců v rodině a nenahraditelnou roli matky, jako dar. Toto živé svědectví v Roce rodin „Amoris laetitia“, který vyhlásil Svatý otec, jsme zdůraznili výletem rodičů, dětí a pedagogů do Hrubé Vody a odtud do Jívové.

Již společná jízda vlakem měla svoji poezii, převládala poklidná a radostná nálada plná očekávání. K tomu přispělo i nádherné letní počasí.

Údolím mezi Hrubou Vodou a Jívovou jsme si připomněli úryvky z Bible – rodiny v Bibli. Začínali jsme postavami ze Starého zákona, od Adama a Evy, přes Abraháma a Sáru, Samsona a Dalílu, Rút a Boáze… s myšlenkami

„BOHA V SRDCI KAŽDÝ MÁ, MÁMA, TÁTA, TY I JÁ.“

Poslední úkoly byly zaměřeny na Marii a Josefa, Svatou rodinu, jak se Josef v Betlémě ze všech sil snažil, aby našel pro rodinu přístřeší.

Děti se jednotlivými úkoly učily být i v těžkostech vynalézavé. Vymýšlely, co mohou udělat pro ostatní, rozvíjely i vztah k přírodě. Pomáhaly si při lezení na strom, při přecházení kamenů ve vodě nebo nošením věcí druhému. Z přírodnin vyráběly mandaly nebo frotáž. Nejpopulárnějším úkolem ze strany rodičů bylo, aby děti utrhly kopřivu a popálily paní ředitelku.

Poslední devátý úkol nás čekal u potoka a ohniště v Jívové, kde jako v Káni jsme hodovali, opékali špekáčky, a především děti většinu času trávili u vody hledáním raků.

„SVATBA V KÁNI, TO NEBYLA JEN VODA, PÁNI!“

Společné putování se natolik vydařilo, že jsme na zpáteční cestě přemýšleli o společném víkendovém pobytu, které bychom rádi v budoucnu zrealizovali.

Posledním oslavným bodem tohoto naplněného desátého roku bude společná děkovná mše svatá v sobotu dne 26. června 2021 ve 14.00 v kostele sv. Mořice, kterou bude celebrovat pomocný biskup Antonín, duchovní zakladatel a první školní kaplan.

Ilona Hamplová, ředitelka CMŠ Ovečka