NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Valašské Klobouky navštívil vatikánský velvyslanec

By Publikováno 7. 6. 2021 Aktuality

Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo s místním farním společenstvím ve čtvrtek 3. června 2021 oslavil 260. výročí mariánského sloupu společně se slavností Těla a Krve Páně.

Letos si připomínáme 260. výročí vztyčení mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Při této příležitosti Valašské Klobouky navštívil vzácný host, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Vatikánský velvyslanec s místním farním společenstvím oslavil významné jubileum společně se slavností Těla a Krve Páně ve čtvrtek 3. června. Na půdě města přivítala Jeho Excelenci starostka Eliška Olšáková a členové zastupitelstva při oficiálním ceremoniálu.

„Pan nuncius Charles Daniel Balvo přijal pozvání římskokatolické farnosti a města Valašské Klobouky a celebroval krásnou slavnostní bohoslužbu přímo u mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Během jeho soukromého odpoledního programu jej také čekala návštěva farního kostela s varhanním koncertem, komentovaná prohlídka místních památek i oficiální přijetí na radnici. Jménem zastupitelstva města jsem mu popřála, aby se u nás cítil příjemně a odvezl si pěkné vzpomínky,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.

„Slavností Těla a Krve Páně si celý svět připomíná lásku Boha k člověku. Ježíš chtěl být mezi námi trvale ve svém Těle, které nazýváme Eucharistií. Je to slavnost vděčnosti a uvědomění si, že před Bohem jsme jedna rodina. A díky návštěvě otce arcibiskupa Charlese, velvyslance papeže Františka, jsme mohli vnímat právě přesah této rodiny přes hranice národů a kultur,“ vyjádřil valašskokloboucký děkan P. Pavel Macura a připojil poděkování, že se farnosti ve spolupráci s městem a desítkami dobrovolníků z farního společenství podařilo sváteční bohoslužbu uspořádat. „Byla slavností vděčnosti, že Bůh je nám blízko v každé situaci, a připomenutím si, že na to nejsme sami, že nás naše nebeská matka Panna Maria stále chrání a provází,“ dodal.

Mariánský sloup se sochou Panny Marie Assumpty byl zbudován nákladem Tobiáše Tomaštíka v roce 1761. Na jeho vrcholu je pozlacená socha korunované Panny Marie s korunovaným Jezulátkem na levé ruce (dítě drží v levé ruce jablko) a s žezlem v ruce pravé. Panna Marie stojí na srpku měsíce, symbolu čistoty a panenství. V nižší partii zdobí mariánský sloup další čtyři plastiky, a to archanděla Rafaela s malým Tobiášem a svatých Floriána, Vendelína a Tekly.

Lenka Zvonková, tisková mluvčí města Valašské Klobouky