NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

10. neděle v mezidobí

By Publikováno 6. 6. 2021 Mons. Antonín Basler

„To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka“ (Mk 3,34-35).

Snad každý, kdo se snaží milovat Boha, někdy v srdci zatoužil po tom, co biblický autor vyjádřil vůči Bohu takto: „Kéž bys byl mým bratrem…“ (Pís 8,1). A hle, Ježíš nám umožnil, abychom byli nejen jeho bratrem, či sestrou, ale dokonce i matkou. Stačí plnit Boží vůli v každé přítomné chvíli.