NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Arcibiskupském paláci se otevírá galerie uměleckých sbírek

By Publikováno 3. 6. 2021 8 listopadu, 2021 Aktuality, Památky, Tisková zpráva

V době, kdy jsou kvůli probíhajícím rekonstrukcím zavřena obě Arcidiecézní muzea, v Olomouci i Kroměříži, nabízí olomoucký Arcibiskupský palác možnost nahlédnout do třísetleté historie uměleckého sběratelství a mecenátu olomouckých biskupů a arcibiskupů. Výběr zajímavých děl různých uměleckých oborů je pod názvem „K oslavě a potěše. Umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů“ přístupný v galerijním modu od 17. června do 28. září 2021.

Sbírka zahrnuje množství děl staré evropské malby, z nichž podstatnou část tvoří italské a nizozemské obrazy. Její další nezanedbatelnou součástí je také bohatá kolekce staré kresby a grafiky, iluminovaných středověkých rukopisů, knih a hudebnin. Pominout nelze ani bohatou kolekci uměleckého řemesla obsahující nábytek, porcelán, keramiku, fajáns, sklo, hodiny a slonovinové řezby. Pořádání výstavy podpořil svým příspěvkem Olomoucký kraj i město Olomouc.

Vystavení alespoň malé části z těchto kolekcí ve Slavnostním sále olomouckého Arcibiskupského paláce má pro letošní turistickou sezónu suplovat uzavření obou objektů, ve kterých jsou biskupské sbírky běžně k vidění: několikaletá obnova Arcibiskupského zámku v Kroměříži (více zde) nyní vstoupila do fáze, ve které bylo třeba uzavřít zámeckou galerii ve 2. patře, a opravou v tomto roce prochází také Arcidiecézní muzeum v Olomouci (více zde).

„Lidé si tuto expozici budou moci projít bez průvodce, galerijním způsobem, a to nezávisle na běžných prohlídkách dalších historických sálů,“ říká vedoucí arcidiecézního Centra pro kulturu Martin Kučera a dodává: „Otevřeno je denně kromě neděle od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 a pro prázdninové měsíce uvažujeme také o zavedení provozu v neděli od 13.00 do 18.00 hodin – záležet bude na zájmu veřejnosti. Lístky si lze zakoupit i pomocí rezervačního systému na webu www.arcibiskupskypalac.cz.“

Otevření galerie zároveň přichází v předvečer Olomoucké muzejní noci, do které se Arcibiskupský palác rovněž zapojí. Zpřístupněny při ní v pátek 18. června od 18 do 23 hodin budou za zvýhodněné vstupné jak prostory prohlídkového okruhu, tak zmíněná galerie. O standardních prohlídkách historických sálů si víc lze přečíst zde.

Tři staletí uměleckého mecenátu

Skutečným zakladatelem sbírky byl Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), který na olomoucký stolec usedl roku 1664. Jeho zájem o umění hlavně v pozdějších letech přesáhl horizont dobově běžné potřeby aristokratické reprezentace. Biskup sehrál na Moravě roli inspirátora v oblasti uměleckého mecenátu a budování uměleckých sbírek pro své církevní, politické i rodinné milieu. Celou svou uměleckou sbírku se rozhodl odkázat darovací smlouvou z roku 1691 olomouckému biskupství.

Dalším z arcibiskupů, který kolekci významně obohatil, byl kardinál Bedřich z Fürstenbergu (1813–1892), za jehož episkopátu se rozvíjela především stavební činnost budováním nových kostelů v olomoucké arcidiecézi. Fürstenbergovy akvizice sice nebyly početné, ale jednalo se o kvalitní italská díla zakoupená u římských starožitníků.

Nezanedbatelným rozšířením arcibiskupské sbírky byly také umělecké nákupy Fürstenbergova nástupce Theodora Kohna (1845–1915). Ten v historizujícím stylu upravoval olomoucké i kroměřížské arcibiskupské sídlo a vybavoval je novým mobiliářem i uměleckými předměty, snažil se dodat ztraceného lesku a reprezentativnosti Arcibiskupskému paláci. Sem také směřovala umělecká díla získaná arcibiskupem v průběhu jeho pobytů v Římě.

Posledním sběratelem velkého formátu na olomouckém biskupském stolci byl arcibiskup Leopold Prečan (1866–1947). V jeho případě můžeme hovořit o skutečné vášni pro umění. Kvantita jeho nákupů určených zejména pro olomouckou rezidenci a pro vlastní vilu na Svatém Kopečku byla nebývalá a zahrnovala celou škálu uměleckých předmětů od skla, porcelánu, kameniny, hodin, slonovinových řezeb, maleb starých mistrů až po současné moravské umělce, které Leopold Prečan hojně podporoval.

Na tuto tradici významných biskupů–sběratelů navazuje současná spolupráce Arcibiskupství olomouckého, představovaného arcibiskupem Janem Graubnerem, s Muzeem umění Olomouc, které prostřednictvím Arcidiecézních muzeí v Olomouci a Kroměříži představuje odbornou instituci, pomáhající již více než dvě desetiletí spravovat a prezentovat arcibiskupské sbírky. Současná výstava je jedním z výsledků této spolupráce.