NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Turistické značky v církevních lesích se dočkají kompletní revize

By Publikováno 3. 6. 2021 Aktuality, Ekologie, Hospodaření

Kůrovcová kalamita, ale i nepříznivé povětrnostní vlivy na mnoha místech způsobily postupný zánik některých turistických značek v lesích ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. (ALSOL). Lesníci sice dlouhodobě spolupracují s Klubem českých turistů a podporují značkaře v průběžné obnově značek, nyní však společně zahájili kompletní revizi veškerého značení na turistických stezkách v církevních lesích. Cílem je důkladné zmapování aktuální situace a naplánování strategie obnovy značek, která by měla být dokončena ještě před začátkem prázdnin.

„Velké množství stromů u turistických stezek, které na sobě nesly orientační značky, bylo napadeno kůrovcem a museli jsme je proto odstranit z lesa. Podobně to bylo i se stromy, na kterých se podepsaly větrné smrště z posledních let a ohrožovaly tak kolemjdoucí. Spousta těchto míst se velmi změnila, a ačkoliv jsme zde vysadili stromy nové, mnoho orientačních bodů pro turisty chybí,“ popisuje situaci jednatel ALSOL Petr Skočdopole a pokračuje: „V lednu roku 2019 jsme společně s Klubem českých turistů uzavřeli Memorandum o vzájemné spolupráci, kde jsme se zavázali k podpoře turistického značení v námi spravovaných lesích. Tato spolupráce funguje na velmi dobré úrovni, proto jsme se letos dohodli na celkové revizi značek. V praxi to vypadá tak, že lesníci zkontrolují stav značení na jejich úsecích a stejnou kontrolu provedou také značkaři z Klubu českých turistů. Po srovnání získaných informací můžeme naplánovat strategii obnovy značek tak, aby již o letošních letních prázdninách nemuseli návštěvníci lesa bloudit mimo vyznačené stezky,“ vysvětluje Petr Skočdopole.

Právě usměrnění pohybu turistů je jedním z klíčových opatření pro zajištění bezpečnosti při boji s kůrovcovou kalamitou.

„Při odstraňování kůrovcem napadených stromů z lesa se po lesních cestách a terénu mnohdy pohybuje těžká technika. Bohužel se velmi často stává, že do těchto míst zabloudí návštěvníci lesa, kteří si často ani neuvědomí, nakolik ohrožují bezpečnost svou i operátorů pracovních strojů. Pohyb turistů po vyznačených stezkách jim proto zajistí bezpečnost a nám významně ulehčí práci při zpracovávání kůrovcové kalamity,“ doplňuje Petr Skočdopole.

Závažný průběh kalamity postavil zpracování napadeného dříví na první příčku priorit. Nejdůležitějším úkolem lesníků bylo, a i nadále je, zpomalit šíření kůrovce a co nejrychleji obnovit les. Nyní však kalamita postupně odeznívá, a proto se mohou lesníci více zaměřit na zpracování vedlejších následků boje s kůrovcem.

„Teprve nyní jsme se mohli trochu nadechnout a konečně se intenzivněji pustit do nápravy následků, způsobených likvidací kůrovce v lesích. Ať už se jedná o obnovu poškozených turistických značení, či lesních cest a přibližovacích linek aj.,“ uzavírá jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petr Skočdopole.

Zdroj: ALSOL.cz