NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Těla a Krve Páně

By Publikováno 3. 6. 2021 Mons. Antonín Basler

„To je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny“ (Mk 14,24).

Krev beránka na veřejích izraelských příbytků v Egyptě zachránila životy prvorozených a přispěla k vysvobození z otroctví všech ostatních. Krev Božího Beránka dává plnost života prvorozeným lidstva (pokřtěným) a možnost spásy pro všechny, kdo hledají pravdu a snaží se plnit Boží vůli tak, jak ji poznávají.