NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noc kostelů skončila, mnohé programy a místa lze ale navštívit i později

By Publikováno 29. 5. 2021 14 června, 2021 Aktuality, Fotogalerie, Památky

(Aktualizováno 4. 6.) Hlas zvonů krátce před šestou hodinou v pátek 28. května 2021 odstartoval 13. ročník projektu Noc kostelů, který široké veřejnosti otevřel brány kostelů, kaplí, sborů a modliteben. Letos jich po celé arcidiecézi bylo více než 130.

Takříkajíc „za pět minut dvanáct“ se v přihlášených objektech objevil Sbor Knížete Míru v Lipníku nad Bečvou (a přece zaznamenal 37 návštěvníků). Tím se chvíli před šestou hodinou počet oficiálně zapojených objektů na území olomoucké arcidiecéze zastavil na čísle 131. Bran a dveří do sakrálních objektů bylo nicméně otevřeno více, protože ne všem pořadatelům se podařilo přihlásit prostřednictvím webu www.nockostelu.cz. Návštěvníci letos poprvé sledovali programovou nabídku i prostřednictvím mobilní aplikace, která je upozornila na přihlášené objekty v nejbližším okolí, což tištěné pasy nedokážou.

Návštěvnost jednotlivých objektů se pohybovala v řádu jednotek, desítek až stovek, celkový počet návštěvnických vstupů za celou arcidiecézi dosáhl výše 25 tisíc. Nejvyšší návštěvnické číslo je známo z olomoucké kaple Božího Těla, kam na prohlídku dorazilo 1 600 osob.

Tato odsvěcená kaple v bývalém jezuitském konviktu v centru Olomouce mimo jiné dosvědčuje, jak se může osvědčit zapojení studentů a absolventů zdejší Katedry dějin umění. „Návštěvníci se tu seznamovali s kvalitní uměleckou výzdobou kaple, zejména freskovou od Jana Kryštofa Handkeho,“ uvedla Tereza Holoubková, která se od svých studijních let do pořádání Noci kostelů v této kapli pravidelně zapojuje.

Zaměřeno na službu potřebným

Oficiální zahájení se uskutečnilo v katedrále sv. Václava za účasti zástupců církví a samosprávy. Večerem provázel s noblesou sobě vlastní olomoucký herec a moderátor Vladimír Hrabal. Návštěvníky pozdravil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, po něm pronesli zdravici hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek. Díky dotacím těchto samosprávných celků se projekt Noci kostelů dostává do povědomí široké veřejnosti a může být realizován v podobě, kterou známe. Stejně tak se projekt letos neobešel bez podpory Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje.

Návštěvníky pozdravil také kazatel Bratrské jednoty baptistů Petr Coufal, farář Církve československé husitské Jaroslav Křivánek, zástupce Pravoslavné církve Alexej Kukhta, farář Církve českobratrské Jan Lukáš a konečně dómský farář Ladislav Švirák. Své slovo měl i ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt a kurátor výstavy „Charita na Moravě v proměnách času“ Martin Kučera.

V zahajovacím programu zazněla Bachova Fantazie D dur na velkých varhanách v podání Karla Martínka a poté se ve zdejší kryptě otevřela zmíněná výstava. V jejím průběhu se pak lodí rozezněly dvě věty z 5. symfonie Charlese-Marii Widora. Zvuk majestátních varhan se díky dobré akustice nesl do volného prostranství, kde si zejména nejmenší návštěvníci už prohlíželi výstavku jejich vrstevníků se jménem „České nebe aneb Jak si současný mladý člověk představuje svaté“, kterou je možné zhlédnout také on-line.

Virtuální výstava i tematický časopis

Návštěvníci uvítali Noc kostelů po odmlce od společenské života, radost z putování mezi jednotlivými místy a poznání, které tu za staletí zaznamenaly plody uměleckého vyjadřování, nám všem jasně chyběla. „Někdy to byly chrámy chudé a střídmé, aby se ukazovalo, že před Bohem nemá cenu nic z toho, co máme, nebo naopak velmi bohatě zdobené, aby připomínaly, že tam kde prožíváme přítomnost Boha, je už kousek nebe,“ jak to přítomným a svým milým přátelům řekl arcibiskup Jan Graubner.

Velké pozornosti mezi návštěvníky všech generací se těšily kartičky na razítka, kterými si posléze návštěvníci mohou třeba založit rozečtenou knihu. Lícová strana posloužila portrétní připomínce sv. Ludmily a A. C. Stojana, s jejímiž jmény je spojen vznik charity na území Moravy. S osobnostmi charity, její charakteristikou, posláním a dalšími zajímavostmi doplněnými bohatým obrazovým materiálem se zájemci mohou seznámit také na webu www.StoletiCharity.cz, jak vzpomněl jeden z jeho tvůrců Martin Kučera. Při slavnostním zahájení v katedrále také veřejnosti nabídl možnost se do tohoto projektu zapojit zasláním dobové fotografie dokládající fenomén prezentovaného charitního díla.

Návštěvníci si s sebou odnášeli také časopis Noci kostelů, který glosoval vybraná témata, jako je ekologie a výročí sv. Ludmily nebo A. C. Stojana (číst ho lze také on-line). Redaktor časopisu Luboš Nágl s týmem spoluautorů informoval laskavého čtenáře také o možnostech návštěv zajímavých míst, „které se mohou uskutečnit i v delším časovém horizontu, třeba o prázdninách nebo až to podmínky dovolí.“

David Mikša, diecézní koordinátor Noci kostelů