NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výstavka „České nebe“ aneb Jak si současný mladý člověk představuje svaté

By Publikováno 28. 5. 2021 Aktuality, Fotogalerie

Arcidiecézní Centrum pro kulturu se obrátilo na děti s prosbou o výtvarné zpracování světců domácích i světových. Oslovení i v době, která pro ně nebyla jednoduchá, tvořili své práce doma, někteří to stihli ještě ve škole. Výsledky jejich snažení si nyní můžete prohlédnout zde a u příležitosti Noci kostelů 28. května 2021 také mezi katedrálou sv. Václava a místním farním úřadem na Václavském náměstí.

Původní myšlenka kvarteta světců se nakonec rozplynula. Prací se sice sešlo hodně, ale ne tolik, abychom vytvořili osm skupinek svatých a k nim po čtyřech kartách. Plán A tak přešel do plánu B, totiž ve výběrovou výstavku výtvarných prací zde na webu arcibiskupství olomouckého, a současně u příležitosti Noci kostelů prezentovanou na volném prostranství u katedrály.

Vybrali jsme jednak práce, které nás zaujaly po stránce formální, ale také invenční, kde naopak to, jak je svatý ve své vnějškové preciznosti proveden, nerozhodovalo.

Děkujeme všem zapojeným školám, jejich pedagogům a především žákům a studentům za jejich iniciativu.

Všem zájemcům přejeme nerušený vizuální zážitek a meditaci nad osobnostmi, které v různých dobách našeho letopočtu prožívaly naději ve svém následování života Ježíše Krista.

David Mikša

Sv. Ludmila

Sv. Václav

Sv. Vojtěch

Sv. Cyril a Metoděj

Sv. Jan Sarkander

Sv. Anežka Česká

Sv. František z Assisi

Sv. Hedvika Slezská

Sv. Barbora

Sv. Markéta

Sv. Lucie