NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noc kostelů byla zahájena, v arcidiecézi otevřela 130 objektů

By Publikováno 28. 5. 2021 Aktuality

Setkáním v olomoucké katedrále sv. Václava byla dnes v 18.00 zahájena Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi. Návštěvníkům se zde při ní otevírá na 130 kostelů, kaplí a modliteben – sice v režimu do jisté míry poznamenaném epidemiologickými opatřeními, přesto nabízí řadu zajímavých programů a především samotné chrámy.

Také letos a navzdory doznívajícím protiepidemickým opatřením se návštěvníci mohou těšit na zážitkový program, který se zaměří třeba na ochranu životního prostředí. „Například v Olšanech u Prostějova je v nabídce programu posezení na farním dvoře, kde návštěvníci mají příležitost vidět vystoupení žáků 1. třídy na téma stvoření a úcta k životnímu prostředí. Stejně tak v Penčicích u Přerova je akcentováno ekologické téma představením projektu ‚Čiřikání‘, který usiluje o návrat koroptví do české krajiny,“ říká diecézní koordinátor akce David Mikša.

Dalším tématem letošního ročníku je v rámci arcidiecéze také Charita – mimo jiné se v ní protínají životní příběhy dvou letošních „jubilantů“: sv. Ludmily (1100 let od mučednické smrti) a A. C. Stojana (170 let od narození a 100 let od zvolení olomouckým arcibiskupem). V katedrále se proto otevřela výstava o arcibiskupu Stojanovi a počátcích Charity na Moravě a na adrese www.StoletiCharity.cz byla současně spuštěna stejnojmenná on-line galerie snímků z dějin charitního díla. „Lidé se do její tvorby mohou sami zapojit a posílat materiály, které vlastní,“ říká jeden z organizátorů, vedoucí arcidiecézního Centra pro kulturu Martin Kučera, a dodává: „Cílem je vytvořit mapu charitního díla na Moravě.“ A s významnými osobnostmi českého národa se návštěvníci kostelů mohou seznámit i v okolí katedrály, je zde totiž instalována výstava výtvarných prací žáků a studentů církevních škol; k vidění je přitom také on-line (více zde).

Stěžejním bodem většiny programů, jehož kompletní nabídku najdou zájemci na webu www.nockostelu.cz anebo také ve speciální aplikaci pro mobilní telefony, jsou zejména individuální prohlídky běžně nedostupných kaplí, krypt, sakristií a dalších míst, které můžete najít v kostele, sboru nebo jiném typu staveb sloužících k modlitbě. Pro letošek pořadatelé o Noci kostelů zpřístupnili v olomoucké arcidiecézi 130 objektů.

Záštitu nad akcí v olomoucké arcidiecézi přebírá již potřinácté arcibiskup Jan Graubner. Jeho pozdrav si lidé mohou přečíst na titulní straně časopisu s názvem „Noc kostelů“ a podtitulem „opět jinak“, jenž měl být i jakousi alternativou, kdyby tato akce měla proběhnout v tzv. nouzovém režimu. Časopis je dostupný na většině míst zapojených do akce a začíst se do něj lze také on-line.