NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výstava „Charita na Moravě v proměnách času“ a on-line galerie „Století Charity“

By Publikováno 27. 5. 2021 Aktuality, Charita

K Noci kostelů patří nejen otevřené chrámy, ale také doprovodné programy, které představují pestrost farního života. A ten tvoří i dobrovolnictví a charita. V mnoha farnostech působily v minulosti farní Charity (tzv. Ludmily), které svou činnost musely ukončit po únoru 1948, kdy byly zrušeny i diecézní Charity. O jejich existenci dnes téměř nikdo nic neví. Také proto vznikla výstava a on-line galerie „Století Charity“, které budou veřejnosti představeny v rámci zahájení letošní Noci kostelů v olomoucké katedrále sv. Václava.

Výstava s názvem Charita na Moravě v proměnách času bude k vidění v katedrální kryptě do konce července (je ovšem třeba sledovat aktuální informace o prohlídkách katedrály). Připravilo ji Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého společně s Arcidiecézní charitou Olomouc, Charitou Olomouc, farností sv. Václava v Olomouci a Zemským archivem v Opavě, pobočkou Olomouc. Exponáty byly zapůjčeny Poutním domem Stojanov na Velehradě, konventem sester alžbětinek v Jablunkově a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga v Olomouci.

On-line galerie Století Charity vznikla jako prostor sdílení a rekonstrukce staleté tradice Charity na Moravě. Jejím základem se staly naskenované barevné diapozitivy, které pocházejí z fondu „Arcidiecézní Charita milosrdná láska Olomouc 1922–1958“, který je deponován v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc. Nabízí tak on-line bod programu letošní Noci kostelů. Do této galerie se přitom můžete zapojit i vy, zasláním dobové fotografie s popiskou dokumentující činnost Charity v minulosti. Galerie se bude doplňovat v nadcházejících letech s cílem vytvořit pestrou mozaiku charitního díla na Moravě. Informace naleznete na www.StoletiCharity.cz, web bude spuštěn během páteční Noci kostelů.

Výstava i on-line galerie vznikly u příležitosti těchto výročí:

  • 1100 let od úmrtí sv. Ludmily, patronky Charity,
  • 100 let od uvedení do úřadu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana,
  • 100 let od počátků Charity na Moravě.

Noc kostelů i tyto dva projekty se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého a Pardubického kraje, statutárního města Olomouce a statutárního města Prostějova.

Noc kostelů v Arcidiecézní charitě

Charita se v pátek 28. května do Noci kostelů zapojí i jinak. Návštěvníci budou mít možnost navštívit kapli Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) na Křížkovského ulici, v těsné blízkosti Náměstí Republiky. V moderním prostoru kaple, která byla dokončena v roce 1999, návštěvníci objeví nejrůznější symboly. Skleněné vitráže připomínající cestu ke světlu, plastiku Panny Marie z bronzu a skla, křížovou cestu ze 14 malých křížů, žulový oltář a další zajímavé artefakty. „Součástí výzdoby kaple bývá fotografie s námětem charitní služby potřebným lidem. Ta se každý rok mění. Letos bude k vidění snímek připomínající významná výročí osobností, které podstatným způsobem ovlivnily vznik a vývoj charitního díla na Moravě: sv. Ludmily a Antonína Cyrila Stojana,“ říká pracovnice ACHO Dagmar Jurčíková a dodává: „Kaple Božího milosrdenství bude otevřena od 18.00 do 23.00.“

Některé exponáty (zdroj: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc)