NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Nuzík biřmoval studenty Arcibiskupského gymnázia

By Publikováno 27. 5. 2021 Aktuality, Fotogalerie, Školy

V neděli 23. května 2021 o slavnosti Seslání Ducha Svatého přijalo 36 studentů převážně z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) svátost biřmování v kostele sv. Mořice. Slavnostní bohoslužbu společně s dalšími kněžími celebroval olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.

Školní kaplan P. Petr Káňa v úvodu představil všechny biřmovance a uvedl farnosti, ze kterých pocházejí. Otec biskup ve své promluvě poděkoval za dopisy, které biřmovanci již na podzim, před původní termínem biřmování, adresovali otci arcibiskupovi. Připomněl některé skutečnosti, které v dopisech studentů zazněly: vděčnost rodičům nebo prarodičům za předání víry, zhodnocení celé přípravy na biřmování, motivy výběru duchovního hesla nebo biřmovacího patrona. Zároveň povzbudil přítomné k prožívání života, který čerpá z ovoce darů Ducha Svatého, a k ochotě nechat se vést Božím Duchem ve všech oblastech jejich života.

V závěru biřmovanci poděkovali otci biskupovi za udělení svátosti, otci Petrovi za duchovní vedení během přípravy a vyjádřili také svůj dík všem, kteří se podíleli na formaci, vzdělávání a organizaci celé přípravy.

Slavnost svým zpěvem doprovodila schola studentů AG, která vznikla právě pro tuto výjimečnou událost. Biřmovance také podpořili svou přítomností rodiče a přátelé.

(ag)