NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nová kniha představuje kněze – rodáky z Držovic, k dostání je zdarma

By Publikováno 26. 5. 2021 Aktuality

V měsíci květnu vyšla knížka s názvem „Držovičtí rodáci v Božích službách“. Nese podnázev „Nástin života duchovních věnovaný 880. výročí první historické zmínky o existenci Držovic na Moravě“. Knihu vydává obec Držovice v nakladatelství Kauli-Publishing Praha u příležitosti zmíněného letošního výročí, autorem je držovický rodák Václav Marek.

Kniha vznikla dlouhodobým shromažďováním a studiem původních, bohatě citovaných pramenů, především farních pamětních knih a matrik. Autor na 60 stránkách textu a 17 stránkách černobílých obrazových příloh se seznamem bibliografie a anglickým résumé chronologicky sleduje životopisná data čtyř římskokatolických duchovních, narozených v Držovicích a působících na různých místech Hané v první polovině 20. stol.

Nejstarším z nich je Mons. ThDr. Alois Lang (1869–1957), kněz a prakticky celoživotní katecheta (1895–1927) v Mor. Ostravě. Významně se zapsal do dějin české literatury, teologie a filozofie jako autor řady monografií a originálních vědeckých studií. V důchodu žil v Brně a v Prostějově.

Druhým rodákem je P. Svatopluk Bohumil Kyselý (1872–1935), který se zapsal do srdce farníků na několika místech – pastorační službu vykonával ve Veselé na Valašsku, v Kokorách, Rokytnici u Přerova, byl vikářem u sv. Václava a sloužil i u sv. Michala v Olomouci. Působil v Třeštině na Šumpersku a v Choryni na Valašskomeziříčsku. Je známý jako překladatel krásné literatury z řady jazyků. Od r. 1934, už na odpočinku, vypomáhal až do svého skonu ve Vrahovicích místním duchovním.

Třetím je Mons. ThDr. Bořivoj Karel Kyselý (1875–1960). Vynikl jako vysokoškolský pedagog na teologické fakultě v Olomouci a vedle bohoslovců učil také středoškoláky na gymnáziích v Prostějově a Olomouci. Ovládal řadu jazyků, sepsal články z oblasti liturgiky a památkové péče. V důchodu od r. 1935 až do svého skonu, ač šikanován komunistickým režimem, vypomáhal dvacet pět let v rodné farnosti.

Posledním, nejmladším, rodákem je P. Bartoloměj Smečka (1887–1946). který většinu své služby Bohu a lidem uskutečňoval v regionu Hané a naposledy v Pavlovicích u Kojetína. Tam podle svého přání je i pohřben mezi svými farníky, jimž sloužil 27 roků svého kněžského života.

Zmiňovaný medailon s velmi pěknou obálkou není snůškou dat, ale je svědectvím, připomínkou a holdem jejich životům, vděkem a poděkováním za službu Bohu a lidem.

Kniha je k dispozici pouze za náklady na poštovné a balné v rámci e-shopu na adrese www.kauli-publishing.cz.