NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Můj život ve víře se začal formovat, když jsem potkal věřící dívku

By Publikováno 26. 5. 2021 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Začal jsem si uvědomovat, že nejsem až takovým ateistou, a rozhodl jsem se udělat něco, abych byl silnější ve víře a blíž Bohu, shrnuje svou životní cestu pro rubriku Zkušenosti s Bohem Miroslav.

Víře v Boha i prvním modlitbám mě učila moje babička, nicméně jsem vyrůstal v prostředí, kde k životu nebylo třeba v Boha věřit. Ani sám jsem ho k životu nepotřeboval. Vzpomínky z dětství se vytrácely a sám sebe jsem považoval spíše za ateistu, který však, když mu teklo do bot, si vždy vzpomněl na modlitby z dětství a modlil se k Bohu.

Můj život ve víře se začal formovat, když jsem potkal dívku, která věří v Boha a také přispívá k chodu své farnosti. Tehdy jsem si začal uvědomovat, že nejsem takovým ateistou, jak si připadám. Postupně, a jen z vlastní vůle, jsem začal do kostela chodit pravidelně. Zpočátku jen s ní a později i sám v naší farnosti. Poté jsem pochopil, že můj křesťanský život nebude úplný, dokud nebudu moci přijímat Kristovo tělo v eucharistii. A tak jsem se opět z vlastní vůle rozhodl přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

Víra se v mém životě projevuje tak, že se snažím žít podle učení církve, zachovávat Boží přikázání, neubližovat druhým slovem ani skutkem a odpouštět všem, kdo mi ublíží. Také ve svém zaměstnání se snažím pracovat poctivě.

Když mi moje sestra řekla, že by ráda přijala svátost biřmování, myslel jsem si, že tato svátost není pro mě, vždyť chodím do kostela teprve krátce. Zasloužím si vůbec, aby mi byla taková svátost udělena? Druhý den jsem potkal kamaráda, který se mě ptal, jestli mě moje sestra už přihlásila na přípravu k biřmování. Odpověděl jsem, že ano, ale že já se necítím tím pravým člověkem, který si zaslouží tuhle svátost přijmout. Když jsme ale spolu rozmlouvali o tom, co všechno na cestě k přijetí této svátosti prožijeme a v čem všem budeme farnosti pomáhat, rozhodl jsem se, že chci také tuto svátost přijmout, protože chci být ve víře silnější a být tak blíže Bohu. Budu se snažit, aby můj život byl takový, jaký by měl podle Boha být, a také abych šířil Boží lásku ve svém okolí.

Miroslav
(ilustrační foto David Pohanka)