NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jaké bylo postavení žen ve středověku? Odpoví konference o první světici v českých dějinách

By Publikováno 25. 5. 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana

Česká republika si připomíná významné výročí: letos uplyne 1100 let od smrti sv. Ludmily, první historicky doložené ženy–kněžny, panovnice a světice v českých dějinách. Tuto osobnost a historické souvislosti, včetně postavení a významu žen v raném středověku se zaměřením na období počátku christianizace střední Evropy, připomene mezinárodní on-line konference „Svatá Ludmila: Ženy v christianizaci střední Evropy“, která se tento týden bude konat na Univerzitě Karlově v Praze. Sledovat ji může každý, ve středu 26. a ve čtvrtek 27. května 2021.

Konferenci organizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, na jejíž půdě se diskuse budou konat. Účastní se jí dvě desítky českých i zahraničních historiků, archeologů i uměnovědců. Inspirací se stala právě první česká a slovanská světice Ludmila.

Sv. Ludmila – kult, legenda i propagátorka křesťanství

O tématu postavení žen, které je také dnes velmi aktuální, bude hovořit dvacítka odborníků na christianizaci, dějiny střední Evropy raného středověku a dějiny žen ve středověku. Ve svých přednáškách se dotknou šíření křesťanství u nás mezi významnými šlechtici i ekonomických dopadů pokřesťanštění v Ludmilině době i po ní. Hovořit se bude na téma vztahů Polabských Slovanů a Čechů v 9. a 10. století. Diskutující budou srovnávat roli žen v blízkosti trůnu v perspektivě dobových pramenů. Historici se dotknou také Ludmily jako legendy versus historické postavy. O hrobech sv. Ludmily, které slouží jako dokument o jejím kultu bude hovořit PhDr. Milena Bravermanová, archeoložka a historička textilu, která upozorňuje na to, že z textilií lze mnoho vyčíst. „Místa, kde se nacházely Ludmiliny hroby, vzbuzovala vždy pozornost, a to na Tetíně a od roku 925 na Pražském hradě v bazilice sv. Jiří. Tumba (hrob) sv. Ludmily, umístěná ve stejnojmenné kapli v bazilice sv. Jiří, kde se od 14. století nacházely kněžniny ostatky, byla naposledy otevřena v roce 1981. Vedle ostatků se našly i textilie. Jejich restaurování a průzkum přinesl mnohé poznatky, které byly potom využity při objasňování zvyklostí týkajících se dění okolo Ludmilina relikviářového hrobu, ale v rámci širších historických souvislostí přispěly i k obecnějším závěrům. Například nález části dalmatiky (liturgické roucho) z doby okolo roku 1000, tedy nejstaršího církevního oděvu u nás, snad lze brát jako doklad přítomnosti biskupa Thiddaga při jedné z manipulací s ostatky světice,“ říká Bravermanová. Zahraniční hosté pak sledovatele seznámí s podobnými historickými postavami ze svých zemí a mnoho dalšího.

Interaktivní účast na on-line konferenci je možná prostřednictvím aplikace ZOOM, kde se posluchač může zapojit i do diskuse. K této variantě je nutné se registrovat na tomto odkazu. Pro neregistrované bude k dispozici on-line vysílání přímo na YouTube kanálu samotné konference.

První den:
český překlad: https://youtu.be/OFX_3UZEMd8
originální znění: https://youtu.be/bJpR3aQLWOw

Druhý den:
český překlad: https://youtu.be/FE9NO85aX98
originální znění: https://youtu.be/LuJbh88Vwiw

Konferenčními jazyky jsou angličtina a němčina, akce však bude v obou rozhraních tlumočena studenty Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK do češtiny.

Webové stránky mezinárodní konference, kde najdete veškeré informace, jsou k dispozici ZDE.

Hlavním organizátorem konference je Spolek svatá Ludmila 1100 let a koná se ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Akce je finančně podpořena Ministerstvem kultury a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy, z.s. Partnery akce jsou Akademie věd ČR, Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Katolická teologická fakulta UK a Filozofická fakulta UK.

Svatá Ludmila 1100 let, z. s.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let zaštiťuje a realizuje národní oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, které se konají po celý rok 2021. V České republice pořádá již od svého vzniku v roce 2016 řadu kulturních a vzdělávacích aktivit a své působení rozšiřuje i do zahraničí. Ve výročním roce se spolku podařilo vydat reprezentativní monografii Ludmila: Kněžna a světice a dále připravuje mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově, výstavu na půdě Senátu Parlamentu ČR nebo Národní pouť na Tetín. Zajišťuje putovní výstavu a ikonu sv. Ludmila, poutnické aktivity a řadu akcí v regionech po celé ČR. Více na www.svataludmila.cz.