NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nová forma biskupské synody

By Publikováno 24. 5. 2021 Aktuality

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájí papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval lid Boží. „Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,“ říká kardinál Mario Grech.

Průběh synodálního procesu popisuje dnes vydaný dokument sekretáře synody potvrzený papežem Františkem. Podle něho se synodální shromáždění v Římě odsune o rok později než se původně plánovalo. Téma synody však zůstává stejné: „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“.

Integrální synodální proces

„Integrální synodální proces se bude autenticky realizovat pouze tehdy, budou-li do něj zapojeny jednotlivé místní církve,“ zdůrazňuje dokument. Autentické zapojení místních církví se může uskutečnit pouze tehdy, pokud se na něm budou podílet také zprostředkující orgány synodality, tj. synody katolických východních církví, rady a shromáždění církví sui iuris a biskupské konference se svými národními, regionálními a kontinentálními institucemi.

Podle přání vysloveného papežem Františkem při oslavách 50. výročí ustavení synody v říjnu 2015, aby „laici, pastýři a římský biskup“ šli společnou cestou, dochází tedy k další “decentralizaci” synodního procesu. Jeho slavnostní zahájení proběhne ve Vatikánu za přítomnosti papeže ve dnech 8. a 9. října 2021.

Diecézní fáze: Konzultace a účast Božího lidu

Jednotlivé církve zahájí synodální proces v neděli 17. října pod vedením diecézního biskupa. Cílem této fáze je konzultace Božího lidu, proto sekretariát biskupské synody zašle přípravný dokument doplněný dotazníkem a vademecum s návrhy pro konzultace v každé místní církvi. Stejný dokument bude zaslán úřadům kurie, uniím představených a vyšších představených, společnostem a sdružením zasvěceného života, mezinárodním laickým hnutím, univerzitám nebo teologickým fakultám.

Každý biskup do října 2021 pověří ve své diecézi člověka zajišťující kontakt s biskupskou konferencí, který pak určí další zodpovědnou osobu nebo tým pro komunikaci s generálním sekretariátem synody. Diecézní rozlišování vyvrcholí „předsynodálním setkáním“. Příspěvky budou zaslány biskupské konferenci. Biskupové po období rozjímání vypracují syntézu, která bude zaslána generálnímu sekretariátu synody. Tato fáze potrvá do dubna 2022. Po získání podkladů bude vypracován první Instrumentum laboris, které bude v září 2022 zveřejněno a rozesláno partikulárním církvím.

Kontinentální fáze: Dialog a rozlišování

Tím začíná druhá fáze, kontinentální fáze, která je naplánována od září 2022 do března 2023, a jejím úkolem bude vést dialog o Instrumentu laboris. Na závěr bude vypracován dokument, který bude v březnu 2023 zaslán generálnímu sekretariátu, na jehož základě bude následně vypracováno druhé Instrumentum laboris, zveřejněné v červnu 2023.

Univerzální fáze: Biskupové v Římě

Synodální proces vyvrcholí v říjnu 2023 slavením shromáždění biskupů v Římě podle postupů stanovených v konstituci Episcopalis communio.

Oficiální překlad dokumentu do češtiny se připravuje.

Zdroj: Vatican News – česká sekce