NAVRCHOLU.cz

Kněžský seminář nabízí mladým mužům „cestu“ k hledání životního povolání

od do
Aktuality Duchovní cvičení Kalendář hlavní strana
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář Map

Mladí muži od 17 let do 40 let, kteří hledají své životní povolání a chtěli by prohloubit svou modlitební praxi, jsou zváni na duchovní cvičení VIA v olomouckém kněžském semináři. Exercicie se uskuteční v týdnu od 2. do 6. srpna 2021 a povede je P. Vladimír Záleský.

Název duchovních cvičení VIA, latinsky „cesta“, naznačuje, že jsou nabídnuty zejména mužům, kteří se ptají po své další životní cestě a jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každodenních povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem.

Program exercicií probíhá především v tichu a tvoří ho zejména každodenní mše svatá, rozjímání nad Písmem, každodenní adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání i příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření.

Podrobnější informace a přihlášky jsou k dispozici na tomto místě.

Petr Hyánek, bohoslovec