NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noc kostelů letos zve také do přírody

By Publikováno 20. 5. 2021 28 května, 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Tisková zpráva

Do Noci kostelů, která se v České republice i dalších zemích uskuteční v pátek 28. května 2021, je nyní na území olomoucké arcidiecéze přihlášeno 126 objektů, stále ale přibývají nové. Mezi tématy letošního ročníku se objeví péče o životní prostředí nebo charitní dílo.

Repertoár zastoupených objektů je široký a pestrý, jak co do uměleckého slohu, tak příslušnosti k jednotlivým církvím. Přes devět desítek je přihlášených římskokatolických kostelů a kaplí, po jedné desítce kostely, modlitebny a sbory Českobratrské církve evangelické, a jen o několik méně je zastoupených modliteben Československé církve husitské a pravoslavné církve. Po jednom zástupci se pak do tradiční akce přihlásili další pravidelní účastníci: Bratrská jednota baptistů, Starokatolická církev, Apoštolská církev a Církev bratrská.

Také letos a navzdory doznívajícím protiepidemickým opatřením se návštěvníci mohou těšit na zážitkový program. „Po dlouhé nejistotě, co organizátoři projektu smějí pro návštěvníky připravit, se představa o on-line průběhu Noci kostelů docela rozplynula, byť na některých místech, například v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích plánují svůj program přenášet také živě přes webovou kameru,“ říká diecézní koordinátor Noci kostelů David Mikša. Upozorňuje vedle toho, že koronavirová pandemie mnohde podnítila také k přesunu aktivit na volné prostranství. „Například v Olšanech u Prostějova je v nabídce programu posezení na farním dvoře, kde návštěvníci mají příležitost vidět vystoupení žáků 1. třídy na téma stvoření a úcta k životnímu prostředí, které jde zároveň ruku v ruce s ekologickým zaměřením letošní Noci kostelů. Stejně tak v Penčicích u Přerova je akcentováno ekologické téma představením projektu ‚Čiřikání‘, který usiluje o návrat koroptví do české krajiny (materiál ke stažení zde). Mimo jiné zdejší kostel sv. Petra a Pavla uchovává část barokního mobiliáře katedrály sv. Václava před poslední neogotickou přestavbou na konci 19. století,“ dodává.

Po stopách charitního díla

Jedním z témat letošního ročníku akce v rámci arcidiecéze je také Charita – mimo jiné se v ní protínají životní příběhy dvou letošních „jubilantů“: sv. Ludmily (1100 let od mučednické smrti) a A. C. Stojana (170 let od narození a 100 let od zvolení olomouckým arcibiskupem). V katedrále sv. Václava tak bude u příležitosti Noci kostelů otevřena výstava o arcibiskupu Stojanovi a počátcích Charity na Moravě. „Současně ten den na adrese www.StoletiCharity.cz spustíme stejnojmennou on-line galerii snímků z dějin charitního díla. Lidé se přitom do její tvorby mohou sami zapojit a posílat materiály, které sami vlastní,“ říká jeden z organizátorů, vedoucí arcidiecézního Centra pro kulturu Martin Kučera, a dodává: „Cílem je vytvořit mapu charitního díla na Moravě.“ A s významnými osobnostmi českého národa se návštěvníci kostelů mohou seznámit i v okolí katedrály, bude zde totiž instalována výstava výtvarných prací žáků a studentů církevních škol.

Stěžejním bodem většiny programů, jehož kompletní nabídku najdou zájemci na webu www.nockostelu.cz anebo také ve speciální aplikaci pro mobilní telefony, jsou zejména individuální prohlídky běžně nedostupných kaplí, krypt, sakristií a dalších míst, které můžete najít v kostele, sboru či jiném typu staveb sloužících k modlitbě. Noc kostelů je specifická právě tím, že během pátečního odpoledne a večera návštěvu těchto míst lidem nabízí. Ztišení a meditace je jakousi přidanou hodnotou těchto prostor, jež je nedílnou součástí většiny přihlášených objektů. Novinkou letošní Noci kostelů je v tomto ohledu třeba nenápadná kaple sv. Jana Nepomuckého ve správě farnosti Olomouc-Hejčín.

Zahájení s varhanním koncertem

V nabídce ale ani letos nechybí hned několik významných poutních míst, jako je Velehrad, Svatý Kopeček nebo Štípa u Zlína. „Posledně jmenované projevilo odvahu přihlásit se i v době, kdy vše bylo kvůli nejisté pandemické situaci vnímáno jako nemožné,“ upozorňuje Mikša. V hledáčku poutních míst je podle něj také pozoruhodná oblast zaniklé vsi Stará Voda u Libavé, kde se návštěvníci v přednášce Jany Krejčové seznámí s historií zachovalého poutního kostela, a mohou se těšit i na vystoupení klarinetisty Igora Františáka nebo pěvecký výkon, který na duchovní téma zapěje Lea Vítková.

A hudba nebude chybět ani při oficiálním diecézním zahájení. To se letos uskuteční v olomoucké katedrále sv. Václava za účasti zástupců církví i samosprávy. Pro návštěvníky je připraven zahajovací koncert Karla Martínka, při kterém uslyší Bachovu fantazii G dur / Pièce d’Orgue (BWV 572), která posléze propukne v Symfonii č. 5 f moll – část IV. Adagio a V. Toccata francouzského skladatele romantického období Charlese-Marii Widora.

Záštitu nad akcí Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi přebírá již potřinácté arcibiskup Jan Graubner, který zájemce a milé přátele zve do chrámů a říká, že: „každá doba měla nejen svůj styl uměleckého vyjadřování, ale taky své chápání posvátného místa“. Celý jeho pozdrav si lidé mohou přečíst na titulní straně časopisu s názvem „Noc kostelů“ a podtitulem „opět jinak“, jenž měl být i jakousi alternativou, kdyby tato akce měla proběhnout v tzv. nouzovém režimu. Časopis je dostupný na většině míst zapojených do akce a také v obchodních centrech – v olomoucké Galerii Šantovka, v Centru Zlín-Malenovice nebo v Nákupním centru Čepkov ve Zlíně – a začíst se do něj lze také on-line.

(ilustrační foto z loňské Noci kostelů)