NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konference o Charitě představí její kořeny na Moravě

Naplánovaná událost Aktuality Charita Kalendář hlavní strana

Charita Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějským institutem CMKA pořádá ve středu 26. května 2021 on-line konferenci „Počátky charitního díla na Moravě v první polovině 20. století“. Koná se v rámci oslav 100. výročí vzniku Charity na Moravě, 30. výročí obnovy Charity Olomouc, 100. výročí nástupu A. C. Stojana na arcibiskupský stolec a 1100. výročí od smrti sv. Ludmily, patronky charitního díla.

Program:

11.00–11.45 doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.: „A. C. Stojan a jeho přínos pro dobročinné aktivity církve“

11.45–12.30 PhDr. Martin Kučera: „Charita na Moravě mezi světovými válkami (A. C. Stojan, L. A. Bláha, J. Stavěl)“

12.30–13.30 přestávka

13.30–14.15 P. Jan Larisch, Th.D.: „Zajímavé osobnosti charitní historie – P. Rudolf Nejezchleba, biskup Josef Martin Nathan a městečko milosrdenství“

14.15–15.00 ThLic. Jakub Doležel, Th.D.: „Počátky Charity ve zdravém rozpětí mezi praxí a teorií“

15.00–15.20 diskuse a závěr

Přihlášení do interaktivní části konference – formulář

Odkaz k pasivní účasti (bez možností kladení otázek)

Přenos proběhne přes platformu TEAMS