NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

7. neděle velikonoční

By Publikováno 16. 5. 2021 Mons. Antonín Basler

„… aby měli v sobě plnost mé radosti“ (Jan 17,13).

V předvečer své bolestné smrti mluví Ježíš o „plnosti jeho radosti“, kterou chce pro své učedníky. Ta radost pramení z vědomí, že nás Otec miluje tak, jako svého Syna, že nás Syn miluje tak, jako svého Otce. Pramení z vědomí, že v nás od chvíle křtu přebývá Jednorozený Syn a s ním i Otec. Tato radost nás proniká stále víc, když na jejich lásku dokážeme odpovídat. Když vědomě prožíváme své dny skrze něho, s ním a v něm.