NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatodušní novéna s videoklipy

By Publikováno 11. 5. 2021 22 května, 2021 Aktuality

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.

Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině.

Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den alespoň svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus („Přijď, Tvůrce Duchu svatý“), nebo sekvenci Veni sancte Spiritus („Přijď, ó Duchu přesvatý“), popř. každý den přidejme ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha svatého seslal“.

A pokud máme času o něco víc, projděme si postupně zamyšlení a videoklipy na každý z devíti dnů, které připravil P. Pavel Šupol z Otrokovic. Najdete je zde: hudba.Signaly.cz/zamysleni/