NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na chodu Podzámecké zahrady se může podílet každý

By Publikováno 10. 5. 2021 7 července, 2021 Aktuality, Památky, Tisková zpráva

Podzámecká zahrada v centru Kroměříže plní funkci veřejného parku, přispívá k udržení biodiverzity a v letních dnech ochlazuje městské prostředí. Obyvatelé Kroměříže a blízkého okolí hojně využívají její otevřené náruče a mnozí ji navštěvují skutečně denně. Arcibiskupství olomoucké, kterému cenná památka patří, nyní lidem nabízí možnost podílet se i na jejím chodu – zasláním příspěvku do veřejné sbírky nebo třeba adopcí lavičky.

„Na jedné z bran kroměřížských zahrad je dodnes uveden vzkaz od významného zakladatele a tvůrce kroměřížského klenotu: ‚Vejdi, hoste, a uvidíš pracnou proměnu půdy, kdysi močálovité a pusté. Ve zdraví užívej neškodných rozkoší zahrady, kterou navrhl a desetiletou péčí vybudoval nemalým nákladem tobě, sobě i potomstvu Karel hrabě z Lichtenštejnu, biskup olomoucký 1675‘. V duchu tohoto motta je naším cílem zajištění provozní bezpečnosti, řádné údržby a péče o světově unikátní klenot zahradního umění a jeho zpřístupnění návštěvníkům,“ říká Jiří Uhlíř, ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad, z. ú. (AZZ). Ta od února 2020 spravuje Podzámeckou zahradu i Arcibiskupský zámek a na svých bedrech nese také veškeré náklady na údržbu památek.

Roční náklady na údržbu zahrady přitom přesahují 12 milionů Kč, což je částka, kterou zámek svou činností nevygeneruje ani ve standardní sezoně. „Jediná cesta tak vede přes vícezdrojové financování zahrady. Proto bylo uzavřeno memorandum o spolupráci s Městem Kroměříž a Zlínským krajem a probíhají další jednání, jak společně otevřenost zahrady pro veřejnost udržet. Velice si vážíme přízně návštěvníků zahrady, kteří vnímají její přínos a krásu i náš nesnadný úkol v zajištění jejího financování,“ vysvětluje Uhlíř a pokračuje: „Pro Kroměřížany je samozřejmé, že mají volný vstup do historické zahrady celoročně a navíc zdarma, o tom se může obyvatelům měst s parky zapsanými na seznam světového dědictví UNESCO jenom zdát. Mnozí si ale současně uvědomují, že údržba takto rozsáhlého areálu je velmi nákladná, proto jsme se rozhodli dát široké veřejnosti možnost podílet se na jejím zvelebování a vyhlásili jsme veřejnou sbírku ‚Údržba Podzámecké zahrady – výsadba ornamentálních záhonů a krmení pro zvířata chovaná v areálu Podzámecké zahrady‘,“ informuje ředitel AZZ.

Pro tento účel byl zřízen sbírkový účet 1010101010/2700, na který mohou zájemci přispět libovolnou částkou. „Během letošní sezony instalujeme do Podzámecké zahrady také dárcovský kiosek, přes který naši podporovatelé budou moci přispět bezhotovostně,“ doplňuje Uhlíř. Nejde přitom podle něj o jediný způsob, jak lidé mohou fungování zahrady finančně podpořit. Už před časem zámecká správa spustila dárcovský program, v němž mohou lidé přispět na výsadbu stromů, umístění lavičky nebo krmení zvířat. „Vážíme si každé darované koruny, kterou můžeme díky našim dárcům použít k tomu, aby byla Podzámecká zahrada ještě krásnější,“ uzavírá.

Příběh Marie Terezie se uzavřel na zámku

Arcibiskupský zámek i Podzámecká zahrada jsou velmi oblíbené u filmařů. Znovu se to potvrdilo v uplynulých dnech, kdy mezinárodní štáb opět využil pro natáčení závěrečného dílu série o Marii Terezii překrásné výzdoby a vzdušného prostoru Staré knihovny, Manského a Sněmovního sálu. Z Podzámecké zahrady pak byl vypraven pohřební průvod zemřelé Marie Terezie a několikadenní natáčení vyvrcholilo odpálením barokního ohňostroje před Colloredovou kolonádou.

„Jsme velmi rádi, že se k nám filmaři po covidové pauze znovu vrátili, a to rovnou s pokračováním divácky velmi oblíbené minisérie Marie Terezie,“ vyjadřuje se pochvalně o několikadenním natáčecím maratonu kastelán Martin Krčma.

Podzámecká zahrada v Kroměříži je spolu se zdejším Arcibiskupským zámkem a Květnou zahradou od roku 1998 součástí památky UNESCO. Její historie sahá do začátku 16. století. Původně sloužila jako zelinářská a ovocnářská zahrada, která byla postupně přebudována v zahradu barokní a následně se vyvinula v park krajinářského typu, jak jej známe dnes. Pro svoji jedinečnou atmosféru, kterou vytváří více než 3,5 tisíce stromů a keřů, vodní systém se třemi rybníky, dvě desítky romantických staveb a originální sochařská výzdoba, i pro svoji polohu v centru města je velmi oblíbená. Návštěvníkům je otevřena celoročně a navíc zdarma.

Podzámecká zahrada v číslech

Rozloha zahrady 47 ha
Rozloha vodních ploch 6 ha
Počet druhů dřevin 120
Počet stromů (k 31. 12. 2020) 3 726 ks
Počet vysazených letniček (rok 2020) 20 968 ks
Počet vysazených dvouletek (rok 2020) 15 800 ks
Počet chovaných zvířat 240

Kontakt:

Ing. Jiří Uhlíř, ředitel
+420 605 833 135
uhlir.jiri@ado.cz
www.zamek-kromeriz.cz

Podzámecká zahrada na jaře (foto Dana Klimešová, Správa Arcibiskupského zámku a zahrad)

Z natáčení série Marie Terezie (foto Dana Klimešová, Správa Arcibiskupského zámku a zahrad)