NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

6. neděle velikonoční

By Publikováno 9. 5. 2021 Mons. Antonín Basler

„Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“ (Jan 15,12).

Tato Ježíšova výzva není samoúčelná. Je totiž podmínkou, aby on sám mohl být duchovně přítomen uprostřed nás. „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20).