NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Desáté výročí oslavila olomoucká církevní školka výsadbou stromů

By Publikováno 7. 5. 2021 Aktuality, Ekologie, Školy

Ve čtvrtek 6. května 2021 oslavila Církevní mateřská škola v Olomouci svátek sv. Jana Sarkandra na školní zahradě za přítomnosti biskupa Antonína Baslera, dalších zástupců metropolitní kapituly, rektora Arcibiskupského kněžského semináře P. Pavla Stušky i několika bohoslovců a lesníků. Společně vysadili čtyři desítky jedlí.

Zahrada Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci je součástí Arcibiskupského kněžského semináře, s nímž také po celých deset let spolupracuje. V prostorách zahrady vyrostly jehličnaté dřeviny, které byly poškozeny škůdci. Přestože se jim pravidelně dostávalo ošetřování i zdravotního prořezávání, napadené jehličnany se zachránit nedaly a některé z nich dosahovaly již i větších rozměrů.

Po vzájemné domluvě obou stran tedy přišlo prokácení, které vytvořilo podmínky pro další zdravý porost. Po břehu a na svazích zahrady bylo 6. května 2021 vysazeno 40 malých jedlí. Obnovu zajistila Metropolitní kapitula sv. Václava v Olomouci, s níž Arcibiskupský kněžský seminář spolupracuje. První jedli do svahu proto zasadil děkan kapituly a pomocný biskup Antonín Basler, který v těchto prostorách v době svého působení farář u sv. Michala a kaplan mateřské školy mimo jiné mnohokrát zajišťoval úpravu travnatých ploch.

Na výsadbě dalších stromků se podíleli také bohoslovci, děti a pedagogické pracovnice mateřské školy. Výsadba nového jehličnatého porostu tvoří nedílnou součást environmentálního programu pro edukaci dětí předškolního věku a odkazuje k encyklice papeže Františka Laudato si’ – pomáhá nám plně si uvědomit, „jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ a svým společným úsilím chceme ukázat, že „jsme stále schopni společně pracovat na budování našeho společného domova“.

Památný strom vysazený biskupem Antonínem jsme označili a pojmenovali „strom přátelství“, které chceme i my s naším okolím vytvářet.

Při této příležitosti jsme rovněž zavzpomínali na deset let působení CMŠ Ovečka, na její začátky a práci na zahradě, na jednoho ze školních patronů – tedy sv. Jana Sarkandra, kterého nám otec biskup více přiblížil prostřednictvím svého biskupského kříže u obrazů sv. Jana v kněžském semináři nebo v Sarkandrově kapli.

Ilona Hamplová, ředitelka CMŠ

Fotogalerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)