NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatá Ludmila na Horním náměstí

By Publikováno 6. 5. 2021 10 května, 2021 Aktuality

Na Horním náměstí v Olomouci je po celý měsíc květen k vidění putovní výstava „Kněžna svatá Ludmila“. Připomíná letošní 1100. výročí smrti patronky českých zemí. Na 12 panelech je představen život sv. Ludmily až k novodobému kultu. Výstava probíhá v rámci projektu Paschalia Olomucensia.

Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, který sídlil buď v Mělníku nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Podle tradice byli pokřtěni na moravském Velehradě svatým Metodějem.

Spolu s manželem tak nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích synů, Spytihněva a Vratislava, se stala vychovatelkou vnuka Václava.

Spory o výchovu či přímo o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou tchýni zabít na hradě Tetín. Václav nedlouho poté při nástupu k moci nechal ostatky své babičky přenést do Prahy a Ludmila se tak stala světicí.

Její kult zůstal ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském klášteře benediktinek u sv. Jiří. Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti křesťanské víry.

„Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti,“ dodal Josef Kořenek, který za výstavou v Olomouci stojí.

Zdroj: www.paschaliaolomucensia.cz