NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

S vírou chci nalézt klid a spokojenost, chci rozdávat úsměvy a pomoc

By Publikováno 5. 5. 2021 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Na počátku mé víry stála babička a touhu po svátostech jsem silně pocítila po narození druhého dítěte, vypráví Hana svůj příběh pro rubriku Zkušenosti s Bohem.

Již jako malá holčička jsem ráda jezdívala na víkendy i prázdniny k babičce. Babička byla zbožná žena, takže mě pak učívala se modlit, povídala mi o Ježíši a o Bohu. Já jsem to poslouchala s nadšením jako pohádku. Každý večer jsem se naučila modlit. Zpočátku jsem nebyla věřící, byla jsem lehkomyslná, modlila jsem se třeba proto, aby se mně něco podařilo.

Později jsem nad Bohem přemýšlela stále častěji, víc a víc. Uvědomila jsem si, že před spaním se již modlím téměř pokaždé, nyní již pokaždé, střelnou modlitbu několikrát denně, ráno také, že se modlím za jiné, smysluplnější věci – za hladovějící děti v Africe, za nemocné, umírající… Víra pro mě přestala být nějakou berličkou.

Po narození mého druhého dítěte jsem silně vnímala touhu po svátosti smíření i prvním svatém přijímání. Nevěděla jsem, jak to vezme má rodina, nevěřící manžel… Přesto jsem šla. Bylo to mé rozhodnutí. Cítila jsem to tak. Uvědomovala jsem si, že takto je to správně. Naplňovalo mě to.

Ve třiceti letech mě požádala kamarádka, jestli bych nechtěla být kmotrou jejího syna. Já jsem si nebyla jistá, zdali to mohu přijmout. Proto jsem se jí zeptala, jestli to své rozhodnutí dobře zvážila, jestli nezná někoho více bezchybného, ale trvala na svém. S jednou podmínkou, že do budoucna půjdu k biřmování. Přijala jsem s vědomím, že biřmování mě do budoucna čeká. Krátce na to se naskytla ve farnosti příležitost k přípravě.

Jako svůj hlavní úkol vidím hledat pravdu, uvědomovat si hlubší smysl a význam, pocit nedokonalosti. Spolu s vírou chci nalézt duševní klid a spokojenost, touhu po krásném, harmonickém, smysluplném, bezchybném životě, rozdávat lásku, úsměvy, pomoc, pochopení, dobrotu.

Hana