NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pozdrav kardinála Schönborna k Noci kostelů 2021

By Publikováno 3. 5. 2021 Aktuality

Pozdrav Noci kostelů 2021 zaslal vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn. Právě ve Vídni před lety vznikla myšlenka Noci kostelů – Lange Nacht der Kirchen, která se během krátké doby rozšířila do celého Rakouska a později překročila i hranice do České republiky.

„V České republice otevře 28. května mnoho kostelů své dveře. Těší mne, že Noc kostelů má v České republice tak velký ohlas. Otevřené kostely pomáhají lidem zažít rozmanitost křesťanské víry a otevírají naše srdce pro setkání s našimi bližními a s Bohem. Jsou symbolem naděje v čase, kdy naše životy silně ovlivňuje pandemie. Především v dobách nouze dodává modlitba a pevná víra v milujícího Boha sílu a naději.

Vyprošuji všem, kteří navzdory pandemii Noc kostelů připravují s velkou obezřetností a důrazem na bezpečí lidí, hojnost Božího požehnání a úspěch celé akce.

Přeji všem návštěvníkům inspirativní, obohacující a vzrušující chvíle, které by i přes veškerou opatrnost a respekt měly pomoci vnést naději do této doby.“

+ Christoph kardinál Schönborn
arcibiskup vídeňský

Zdroj (včetně německého originálu): www.cirkev.cz