NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Učíme se online. Charita Olomouc vyhlásila sbírku PC vybavení pro rodiny a děti v nouzi

By Publikováno 21. 4. 2021 Aktuality, Charita

Mnohé rodiny na Olomoucku se nacházejí v situaci, kdy z finančních důvodů nejsou schopny zajistit svým dětem potřebnou PC techniku pro distanční výuku. Charita pomáhá dětem z Olomouce a okolí zajistit počítače prostřednictvím spolupráce s nadačním fondem IT People. Pevným počítačům však chybí nutné dovybavení, které je pro formu distanční výuky nezbytné. Charita se v rámci kampaně „Učíme se online“ obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při zajištění potřebného počítačového příslušenství pro děti z rodin v tísni.

Aktivity Charity Olomouc spojené s online doučováním dětí a distribucí PC jsou zajišťovány převážně prostřednictvím spolupráce dalších organizací a nadačních fondů a také dobrovolnické činnosti a darů. Jedním z hlavních partnerů je nadační fond IT People v rámci projektu „Počítače dětem“, na který Charita navazuje dlouhodobým projektem „Liška online“. Tento vzdělávací projekt Charita zahájila za účelem pomoci s distanční výukou v rodinách v nouzi.

Další pomocí rodinám s dětmi v tísni je kampaň „Učíme se online“. V rámci této aktivity je třeba dovybavit pevné počítače, které Charita obdržela prostřednictvím dárců a které následně poputují do rodin ocitajících se v nouzi. „Spojením sil chceme zajistit efektivní využití darovaných počítačů a zároveň pomoci rodinám v tísni na Olomoucku. Počítače jsou rodinám zapůjčené zdarma. Problémem je, že k nim chybí potřebné dovybavení, jako jsou klávesnice, sluchátka, webkamery a další,“ sděluje Jitka Laštůvková, zástupkyně vedoucí Střediska pro rodiny a děti.

Děti se musely učit na mobilech

Podpora dětí matek samoživitelek nebo dětí z rodin nacházejících se v tíživé sociální situaci v oblasti vzdělávání je jednou z priorit vzdělávacích aktivit Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc. „Mám šest dětí, z toho jsou tři na distanční výuce. Doma máme jen jeden pevný počítač bez webkamery. Děti se tedy učily pouze na mobilech, hlavně devítiletá Klárka byla smutná, že nemůže reagovat na úkoly tak rychle jako spolužáci, protože na mobilu je mnohem horší zobrazení. Teď máme zapůjčené 2 notebooky a děti mají konečně možnost držet krok se svými spolužáky,“ vypráví paní Lenka z Olomouce.

Získané vybavení bude pomáhat dětem i po skončení distanční výuky, a to v rámci projektu Liška online. Jedná se o projekt doučování dětí online prostřednictvím velkého množství dobrovolníků. Potřebné příslušenství je tedy možné darovat v průběhu celého roku.

Pro dovybavení PC je třeba: USB myš, sluchátka USB nebo Jack 3,5mm, webkamera (720p s mikrofonem), USB WiFi adaptér (kategorie 802.11n, v pásmu2,4GHz – případně v 5GHz).

Sběrné místo: Řezníčkova 8, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 736 541 658.

Počítač pro devítiletého Michala

Paní Karolína je samoživitelka a žije v pronajatém bytě v Olomouci společně se svými 2 dětmi (Klárou 4 roky a Michalem 9 let.) Klárka nastoupila v září 2020 do školky a paní Karolína si našla zaměstnání, kde na DPP uklízela prostory prodejny nábytku. Bylo jí přislíbeno, že když se osvědčí, tak jí během pár měsíců bude nabídnuta práce na HPP. Díky tomuto zaměstnání se finanční situace paní Jany natolik stabilizovala, že zvládla zajistit veškeré základní potřeby rodiny. S uzavřením prodejny nábytku z důvodu vládních opatření však byly paní Karolíně sníženy směny na polovinu. S pozdějším uzavřením škol a školek musela zůstat doma s dětmi a majitel provozovny jí ukončil DPP, protože nebyl ochotný akceptovat její dlouhodobou nepřítomnost. Paní Karolína se i přes svůj aktivní přístup a snahu dostala do finanční tísně, kdy nebylo v jejich silách zajistit počítač pro distanční výuku svého syna. Zapůjčením počítače s potřebným vybavením bylo Michalovi, který navštěvuje 3. třídu, umožněno zapojení do distanční výuky.

Eva Štefková, Charita Olomouc