NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Změna ve vedení Arcibiskupského zámku a zahrad

By Publikováno 9. 4. 2021 16 dubna, 2021 Aktuality, Památky, Tisková zpráva

Po ročním fungování zapsaného ústavu Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, který byl zřízen Arcibiskupstvím olomouckým po vypršení smlouvy o služebnosti s Národním památkovým ústavem pro správu zámku a zahrady, dochází k dílčím organizačním změnám.

V lednu letošního roku jmenovala správní rada do funkce ředitele Ing. Jiřího Uhlíře. Od dubna pak bylo sloučeno oddělení návštěvnického provozu, údržby a ostrahy do úseku Správa zámku, který vede Ing. Martin Krčma, jenž je současně zástupcem ředitele. Druhým úsekem je Podzámecká zahrada, kterou řídí hlavní zahradník – Ing. Lenka Krůpová. Cílem přijatých opatření je zejména zefektivnit a koordinovat řízení organizace, vymezit kompetence a napomoci vzájemné zastupitelnosti vedoucích pracovníků.

„Po roce samostatného fungování ústavu jsme dospěli k závěru, že nastal čas učinit některé změny ve struktuře organizace, které budou účelnější a budou na sebe logicky navazovat,“ říká ředitel Jiří Uhlíř. „Jedním z mých zásadních úkolů je vytvoření destinačního managementu cestovního ruchu celé olomoucké arcidiecéze, jež bude mít centrum na kroměřížském zámku. Rovněž děkuji Martinu Krčmovi, který odvedl obrovský díl práce na založení zapsaného ústavu a zahájení provozu v nových podmínkách,“ dodává Uhlíř.

Podzámecká zahrada nezavřela své brány ani v době pandemie

V nelehké pandemické době, která je spojena s řadou omezení a zákazů, je Podzámecká zahrada jedním z mála míst, kde mohou lidé trávit volný čas a načerpat energii. Otevřena je, až na několik výjimek způsobených nepříznivým počasím, denně. Zvýšený počet návštěvníků však klade mnohem větší nároky na úklid a údržbu.

„Snažíme se být k návštěvníkům maximálně vstřícní, pokud jde o otevření zahrady, protože si jsme dobře vědomi faktu, že zejména obyvatelé měst mají v současné době velmi málo možností, kam zamířit za odpočinkem. Současně apelujeme na všechny, kteří k nám chodí, aby byli ohleduplní k zahradě – památce UNESCO – i k sobě navzájem, aby dodržovali návštěvní řád, nevjížděli do zahrady na kolech, nevstupovali se psy ani jinými domácími zvířaty, respektovali otevírací dobu a vzhledem k probíhající stavbě dbali zvýšené osobní bezpečnosti,“ vyzývá návštěvníky vedoucí zahrady Lenka Krůpová.

Zábavné hry pro děti

Distanční výuka a absence zájmových kroužků vyžaduje hodně trpělivosti, tvořivosti a improvizace od všech rodičů. Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout v Podzámecké zahradě prostor pro rodinné hry, při kterých se mohly děti na čerstvém vzduchu poučit i pobavit. V měsíci březnu připravilo Skautské středisko Polárka hlavně pro menší děti hru „Pojďte zachránit Ledové království“. V době velikonočních svátků připravilo centrum Klubíčko Kroměříž hru „Cesta s Klubíčkem za velikonočním vajíčkem“, které se aktivně zúčastnilo více než 600 dětí a minimálně dalších 200 se jich přišlo alespoň podívat, kde je jimi namalované vajíčko umístěno. Další akce, kterou centrum Klubíčko do Podzámecké zahrady chystá, je tematicky zaměřená Májová procházka, která se uskuteční ve dnech 8. až 16. května.

Každým dnem dělá jaro v Podzámecké zahradě pokroky, naplňuje se jarní svěžestí a brzo rozkvete do krásy. Děkujeme za ohleduplnost, vážíme si vaší podpory a dárcovství pro zajištění řádné údržby Podzámecké zahrady a těšíme se na společné setkání jak v Podzámecké zahradě, tak i snad brzo při vaší návštěvě Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

V měsíci dubnu je Podzámecká zahrada otevřena za příznivého počasí denně v době od 7.00 do 18.00. Veškeré změny otevírací doby pravidelně aktualizujeme na webových stránkách a Facebooku zámku. Arcibiskupský zámek je z důvodu vládních nařízeních pro veřejnost prozatím uzavřen.

Fotogalerie (Dana Klimešová, Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži)