NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Před Velikonocemi se dětem zjevuje Daránek

By Publikováno 1. 4. 2021 Aktuality, Charita

Říkají mu Daránek. Podle darů, kterými pomáhá dětem. Je vždycky tam, kde ho malí a bezbranní potřebují. Připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků a podpořte jeho poslání! Těmito slovy spouští Charita Česká republika výzvu pomoci s názvem Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším, dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení.

Nová kampaň se zaměřuje na pomoc dětem, protože právě u nich má podpora největší efekt. „Investice do dětí jsou velmi důležité. Z průzkumů nám vychází, že děti patří k nejohroženějším skupinám. Pomáháme sociálně slabým rodinám s jejich výchovou, protože víme, že chudoba je z velké části dědičná,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Právě z průzkumů o dědičnosti chudoby nebo dostupnosti bydlení nám vyšlo, že děti v České republice nemají stejnou startovací čáru do života. Považte: táta nebo máma ztratili práci, třeba kvůli covidu, a doma chybějí peníze na základní potřeby. Někdy dokonce i na jídlo. Nebo: po rozpadu rodiny děti s maminkou přesídlily do azylového domu, často v jiné čtvrti nebo cizím městě, kde nemají žádné kamarády. A v neznámém prostředí teď musejí všichni začít doslova od nuly. Jak se s pocitem nejistoty vyrovnají? Jakou stopu v nich zanechá?

Nová příležitost

S novým začátkem ovšem děti získají šanci. Na své problémy už totiž rodina není sama, ale může počítat s vlídnou podporou odborníků z Charity, kterým záleží na tom, aby děti žily lépe, důstojněji a byly šťastné. „V Česku provozujeme azylové domy, nízkoprahová zařízení, řešíme celkovou nepříznivou sociální situaci – mj. pomáháme s plněním školních povinností, usilujeme také o úplný zákaz dětských dluhů. Pomoci dětem se věnujeme dlouhodobě a patří k našim prioritám. Proto prosíme o podporu sbírky Daránek dětem,“ vyzývá Lukáš Curylo.

Azylové domy pro matky či otce v tísni poskytují na určitý čas bezpečí a střechu nad hlavou. A školený personál poskytuje i dobré rady při zajišťování spousty každodenních samozřejmostí – při vaření, nákupech, při hledání práce či nového bydlení.

Neméně užitečná jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit kroužky. Dětem pomáhají řešit svízelné situace, například se šikanou, domácím násilím či potíže se školní docházkou. Nenásilným způsobem si při tom děti osvojí pravidla vzájemné komunikace, která v těchto zařízeních platí a jež jsou užitečnou průpravou do dospělého života.

Sociálně aktivizační služby pracují v terénu s rodinami v nouzi. Jsou oporou nejen užitečnými radami při zvládání těžkostí, výjimečně také poskytují potravinovou pomoc.

Charita ve spolupráci se zákonodárci dlouhodobě prosazuje také o legislativní změny v otázkách zadlužení a při reformě exekucí. Zvláštní důraz klade na úplný zákaz zadlužování dětí.

A těm všem snahám na pomoc přichází Daránek!

Blahodárný Daránek

Daránek dětem je nová výzva určená na podporu péče o děti. Cílem je vybrat peníze pro zařízení, služby a projekty pomáhající dětem v nouzi, tedy na azylové domy, nízkoprahová centra, na podporu aktivit pro děti a mládež a také na podporu ochranu práv a oprávněných zájmů dětí. A tato střediska pak pomohou místním dětem, aby pomoc byla účinná a dětem příjemná. Daránkovo pohlazení zkrátka zapůsobí blahodárně!

Veřejná sbírka

Do sbírky Daránek dětem lze přispět na účet 44665522/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 9119. Přispět lze také prostřednictvím platební brány nebo QR platbou. Výtěžek z Daránka bude rozdělen do regionů po celém Česku. Zaleží pak na úvaze příslušné Charity, jakým způsobem vyjde dětským přáním vstříc. Více na www.daranek.cz.

Jan Oulík, Charita ČR