NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Claudelova křížová cesta s plastikami sochaře Stádníka na YouTube

By Publikováno 30. 3. 2021 Aktuality

Možnost ponořit se do poslechu básnické skladby Paula Claudela „Křížová cesta“ doprovázené varhanní improvizací a také pohledem na detaily plastik jednotlivých zastavení křížové cesty sochaře Karla Stádníka z lodi katedrály sv. Václava v Olomouci umožňuje videozáznam nabízený na YouTube kanálu katedrální farnosti.

O Květné neděli zněla katedrálou sv. Václava v Olomouci modlitba křížové cesty, jejímž autorem je francouzský katolický básník Paul Claudel. Do češtiny tuto ojedinělou básnickou skladbu převedl olomoucký překladatel a spisovatel F. O. Babler. Slova modlitby v interpretaci herečky Martiny Pavlíkové doplňovala varhanní improvizace olomouckého koncertního varhaníka Karla Martínka, pedagoga, regenschoriho katedrály sv. Václava a dramaturga Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc.

Vzhledem k současné pandemické situaci vytvořil Karel Martínek sestříhaný videozáznam Claudelovy „Křížové cesty“ v té podobě, jak se uskutečnila v olomoucké katedrále. Videozáznam navíc ještě nabízí detailní pohledy na plastiky jednotlivých zastavení křížové cesty sochaře Karla Stádníka umístěné na bočních stěnách lodi katedrály. Fotografie pořídil fotograf Pavel Langer, člen fotografického společenství Člověk a víra.

S textem P. Claudela rezonuje také promluva papeže Františka na Květnou neděli: „… A co nejvíce na Pánu a jeho Velikonocích udivuje? Skutečnost, že dochází ke slávě skrze pokoření. Triumfuje tím, že na sebe bere bolest a smrt, kterým bychom se my, zajatci obdivu a úspěchu, raději vyhnuli. Ježíš se však, jak nám řekl sv. Pavel, ‚zřekl sám sebe‘ a ‚ponížil se‘ (Flp 2,7.8). To udivuje: přihlížet tomu, jak se Všemohoucí zcela umenšuje. Vidět Slovo, které všechno zná, jak nás mlčky zaškoluje z katedry kříže. Vidět krále králů, jehož trůnem je šibenice. Vidět Boha veškerenstva všeho zbaveného a namísto slávy korunovaného trním. Vidět Jej, ztělesněné dobro, jak jej haní a urážejí. Proč toto všechno ponížení? Proč jsi ho, Pane, dovolil? …“

Přijměte tedy na začátku Svatého týdne pozvání ponořit se do hluboké modlitby křížové cesty umocněné varhanní hudbou a pohledem na detaily reliéfní plastiky jednotlivých zastavení. Prolnutí těchto pohledů se slovem a hudbou vytváří nesmírně silný prožitek pro osobní doprovázení Pána Ježíše Krista při jeho křížové cestě.

Martina Pavlíková
na snímku: 5. zastavení Stádníkovy křížové cesty, foto Pavel Langer / Člověk a Víra