NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Mládež olomoucké arcidiecéze se setkala on-line

By Publikováno 29. 3. 2021 Aktuality, Fotogalerie

K oslavě Světového dne mládeže, pro který letos papež František vybral motto „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16), se v sobotu 27. března 2021 sešli mladí lidé z olomoucké arcidiecéze kvůli epidemické situaci jen on-line. Program vysílaný převážně z olomoucké katedrály sv. Václava završila mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Ten dal nejen mladým lidem už při zahájení pátečního předprogramu návod pro stále se prodlužující čas izolace, který mnozí těžce snášejí: „Zkuste si častěji vzpomenout na Ježíše, když se cítíte sami, když nevíte, co dělat, když vás nic nebaví. Stačí ho oslovit a přizvat k tomu, co děláš, i když se jdeš jen projít. A nebuďte jako dva, co spolu nemluví: povídej mu o tom, co vidíš, nebo co máš v srdci. Čím víc toho s ním prožijeme, tím víc si zvykneme, že on je s námi a my můžeme být s ním,“ řekl stovkám připojených mladých lidí olomoucký arcibiskup.

Samotný předprogram spočíval ve chválách, které doprovodila valašskoklobucká kapela Sinaj a moderoval zlínský farář P. Kamil Obr. V sobotu pak celodenní program sestával z ranní modlitby, kterou vedl emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička, katechezi v podání P. Lukáše Jambora, diskuzi o povolání a také „off-line program“. „Zařadili jsme ho do vysílání proto, aby divák měl opravdu pocit, že je právě teď součástí setkání a vyžaduje se od něj i nějaká aktivita. Rozdělen byl na tři části: ‚Zamysli se‘, ‚Oikos‘ a ‚Vstaň‘, kdy pomocí dotazníku, pracovního listu a vlastní volby mohli účastníci aktivně prožít motto setkání,“ shrnul vedoucí arcidiecézního Centra pro mládež Marek Poštulka.

Celé setkání pak v sobotní podvečer uzavřela mše svatá, kterou v katedrále celebroval arcibiskup Graubner. Ten ve své homilii vyzval všechny připojené účastníky, aby si osvojovali Ježíšovo smýšlení. „To uzdraví naše rodiny i školy, církev, ekonomii nebo politiku a ekologii. Tak vstaň a začni! Když se unavíš nebo tě ovládne špatná nálada, vzpomeň na dnešní heslo a zase vstaň a zase začni. Fakt to stojí za to! A nezůstaň sám! Domluv se s kamarády, že jeden druhého povzbudíte. Jděte do toho společně s Ježíšem. Vstaňme a pojďme společně s Ježíšem!“ vybídl.

Úplný záznam dvoudenního programu je k vidění na YouTube kanálu Arcidiecézního centra pro mládež v Olomouci.

Fotogalerie (Dominik Polanský / Člověk a Víra)