NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pašije Květné neděle a Velkého pátku: scénáře pro čtení ve více lidech

By Publikováno 26. 3. 2021 Aktuality, Lektoři

Se vstupem do Svatého týdne a o velikonočním triduu nás opět čeká četba a poslech dlouhých textů pašijí. Nebojme se proto uchopit tyto notoricky známé evangelní texty trochu jinak: abychom je s chutí a se zápalem předčítali, abychom jim s otevřeným srdcem a myslí naslouchali – znovu a nově.

V průběhu přípravy nahrávek Božího slova v textech liturgického roku se v uplynulých letech vynořila také otázka, zda pořídit i nahrávky pašijových čtení. To přivedlo režisérku nahrávek Martinu Pavlíkovou, aby zkusila notoricky známá čtení a jejich interpretační pojetí uchopit jinak. Vzhledem k jejím mnohaletým zkušenostem v dramaturgické a interpretační práci s uměleckými i biblickými texty vzala jako klíč k hlasovému rozdělení pašijí formu vyprávění, oproti běžnému pojetí dramatickému: postava vypravěče a další postavy příběhu v interpretaci herecké.

Rozdělení do formy vyprávění však nabízí jiné rozčlenění: všichni interpreti jsou vypravěči, tedy v ideálním případě jeden vypravěč ve třech nebo čtyřech osobách. Interpreti nepředstavují herecky konkrétní osoby, ale vyprávějí jeden příběh.

Toto pojetí má být inspirací, dalším možným způsobem, jak dlouhý text pašijí interpretovat. Kdo se  chopí této nabízené podoby, ať předkládané rozdělení textu bere tvůrčím způsobem a nebojí se podle svého chápání a myšlení do rozdělení textu zasahovat.

Ať všem interpretům a posluchačům pašijí přinese letošní Svatý týden nový a hluboký zážitek.

Scénáře pašijí:

Květná neděle, cyklus A (Matouš), 3 hlasy

Květná neděle, cyklus B (Marek), 3 hlasy

Květná neděle, cyklus C (Lukáš), 4 hlasy

Velký pátek (Jan), 3 hlasy