NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zvěstování Páně

By Publikováno 25. 3. 2021 Mons. Antonín Basler

„… a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1,31).

Jméno Ježíš, které sám Otec určil svému Synu, znamená „Bůh je spása“. Je to Jméno nad každé jiné jméno, při něm musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. Toto jméno bylo vsazeno do nejčastější mariánské modlitby Zdrávas Maria roku 1456 jako nejvzácnější drahokam do zlatého šperku. Kéž je tak vzácné i v našich srdcích a ústech.