NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V katedrále se lidé budou modlit křížovou cestu P. Claudela

By Publikováno 24. 3. 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – katedrála Mapa

Pozvánka k modlitbě křížové cesty na Květnou neděli 28. března 2021 od 15.00 do katedrály sv. Václava v Olomouci, a zároveň ke sledování videozáznamu na YouTube pro všechny ty, kteří se do kostela nedostanou.

Při pobožnosti se využije text francouzského katolického básníka v podání herečky Martiny Pavlíkové doprovázené varhanní improvizací Karla Martínka – koncertního varhaníka, pedagoga, regenschoriho katedrály sv. Václava a dramaturga Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc.

Textů k modlitbě křížové cesty různých autorů je veliké množství. Text Paula Claudela v překladu olomouckého překladatele a spisovatele Františka Otto Bablera, jehož životním dílem je překlad Dantovy Božské komedie, je však vskutku ojedinělý. Jednota Ježíše Krista coby člověka a Boha, který neuplatňuje svou svrchovanou moc coby Syn samého Boha, ale nechává se, jako nejposlednější z lidí, umučit tou nejpotupnější smrtí, zde vystupuje na povrch z nesmírné hloubky krásného básnického textu:

Toť Bůh, jenž pro naši spásu netrpěl jen obrazně.
Je tedy pravda, že ten člověk byl Bůh všemohoucí!
Byl den, kdy vskutku Bůh protrpěl pro nás
ty muky žhoucí! (8. zastavení)

Hrob, do něhož je Kristus, jenž dotrpěl, dán,
díra spěšně rozevřená, aby v ní svou noc prospati mohl Pán,
než probodnut vstane z mrtvých, by k Otci vystoupil
navždy a zcela. (14. zastavení)

Farnost sv. Václava v Olomouci ve spolupráci s Centrem pro kulturu Arcibiskupství olomouckého k této meditační modlitbě křížové cesty srdečně zve. Paralelně vedle živého vystoupení bude na YouTube kanálu katedrály k dispozici audiozáznam této křížové cesty, který pořídil a zpracoval Karel Martínek.

plakát