NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Křížová cesta kroměřížských chlapů ukazuje čtrnáct kněžských zastavení

By Publikováno 22. 3. 2021 Aktuality

Křížovou cestu nazvanou „Čtrnáct kněžských zastavení“ připravili pro letošní postní dobu členové mužského společenství v kroměřížské farnosti Panny Marie. S dalšími farníky se ji v kostele modlili v neděli 21. března 2021 a nyní její texty nabízejí k dispozici všem zájemcům.

„Reflektujeme v ní kněžství a různé otázky nebo problémy provázející působení kněze ve farnosti,“ říká jeden z autorů Petr Hudec a dodává: „Kněz slavící mši svatou je obrazem Boha, zároveň je to ale i člověk chybující, jako my všichni.“

Jednotlivá zastavení tak zmiňují starosti kněze pečujícího o rozpadající se budovy, hněv farníků, když kněz neodpovídá jejich představám, odcizení od vlastní rodiny i chybějící lidskou blízkost, stěhování z jednoho působiště na jiné i obětování vlastního života pro druhé.

Z křížové cesty vznikl zvukový záznam, který si lze poslechnout níže, a text je rovněž k dispozici v přiloženém pdf souboru.