NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

5. neděle postní

By Publikováno 21. 3. 2021 Mons. Antonín Basler

„A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32).

Ukřižovaný Pán je nejsilnějším slovem lásky, která ponechává svobodu, a přece táhne lidské srdce k odpovědi. Prosme za ty, kdo „mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší“, aby i je Pán pro naši víru mohl uzdravit.